Terug naar overzicht

Waarom zou je je verkiesbaar stellen voor de Avans Medezeggenschapsraad?

Foto: Loet KoremanDe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) houdt op 29, 30 en 31 mei algemene verkiezingen. Alle medewerkers en studenten van Avans kunnen zich kandidaat stellen vóór 22 april. Maar waarom zou je dat doen?


Martin Naafs, student Bedrijfskunde MER en lid van het dagelijks bestuur van de AMR. Sinds 2015 in de raad:
“Het is belangrijk om mee te denken over het onderwijs, hoe alles werkt en daarbij betrokken te zijn. Er zit vaak meer achter het beleid dan je in eerste instantie denkt. Het is echt een kans om studentenbelangen te vertegenwoordigen. Kijk naar wat we voor elkaar hebben gekregen met digitaal inleveren. Het digitaal inleveren van beroepsproducten als de norm heeft gevolgen voor alle Avansstudenten.”

Jacques Pijnappels, docent Sociale Studies Den Bosch en voorzitter AMR. Sinds 2011 in de raad:
“Een sterke AMR zorgt voor goed bestuur. Als de raad zich sterk vastbijt in een onderwerp, houden we het bestuur bij de les en zorgen we voor draagvlak op de werkvloer. Daar zitten de autonome professionals die goed weten wat er moet gebeuren. De zeggenschap gaat wat mij betreft heel ver tegenwoordig. Er wordt echt geluisterd naar de raad.”

 

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren?

  • Het financieringsmodel van Avans gaat op de schop. Pijnappels: “Academies krijgen meer geld en hebben daar zelf meer zeggenschap over.”
  • Zelforganisatie binnen Avans. Pijnappels: “Hoe gaat het besturingsmodel van Avans er de komende jaren uit zien? Het college wil graag zelforganisatie. Maar hoe komt dat er uit te zien?”
  • Huisvesting. Martin: “Wel of geen nieuwbouw? Zo ja, hoe is de inrichting daarvan.”

 

Hoe ziet het perfecte AMR-lid eruit?
Pijnappels: “We zoeken mensen die echt weten wat er op de werkvloer leeft en dat mee kunnen nemen naar de AMR. Het moet wel in je genen zitten. Iemand die zich wel wil bemoeien en misschien een beetje recalcitrant is.”

Martin: “Iemand die weet wat er speelt maar wel keuzes kan maken voor de hele organisatie. Een juiste combinatie van verschillende soorten mensen maakt een goede raad die breed gedragen wordt.”

Kandidaatstellingsformulier
Studenten en medewerkers van Avans kunnen zich kandidaat stellen via het kandidaatstellingsformulier(.pdf). Het formulier, met 30 handtekeningen, lever je voor 22 april in bij Bureau Medezeggenschapszaken.  De verkiezingen vinden plaats op 29, 30 en 31 mei. Meer info vind je via Bureau Medezeggenschap op iAvans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?