Terug naar overzicht

Associate degrees bereiken doel van 200 studenten, nog vraagtekens over Ad Accountancy

Meer dan tweehonderd studenten hebben zich ingeschreven voor een van de zeven nieuwe Associate Degree opleidingen van Avans in Den Bosch. Het doel is daarmee bereikt, maar het is nog onzeker of de Ad Accountancy in september van start kan gaan.

“De belangstelling is op dit moment groot”, vertelt Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur, tevreden tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). “De inschrijvingen zijn goed verdeeld over de opleidingen.” Hierdoor is bij alle opleidingen op z’n minst een klas te vormen is.

Licentie Accountancy
De licentie voor de Ad Accountancy is nog niet rond. De Commissie Doelmatig Hoger Onderwijs (CDHO) wil daarvoor nog geen toestemming geven. Het CDHO kijkt naar de spreiding van opleidingen in regio’s, een vergelijkbare opleiding zit Ad Accountancy in de weg. Rüpp: “Wij moeten aantonen hoe de Ad Accountancy bijdraagt aan de kennisinfrastructuur in de regio.”

Het curriculum voor het eerste jaar van de opleidingen in Den Bosch is klaar en goedgekeurd. Met het ontwikkelen van het curriculum voor het tweede opleidingsjaar, wacht Avans nog even. “De eindkwalificaties zijn bepaald, maar het curriculum tweede studiejaar ontwikkelen we het komende jaar pas. Dat doen we bewust om ontwikkelingen in het eerste jaar te volgen.”

De Academie voor Marketing en International Business (AMIB) verblijft tijdens de renovatie van de Onderwijsboulevard op het Stationsplein waar ook de Ad’s worden ondergebracht. “Leveren meer aanmeldingen geen problemen op?”, vraagt de AMR. Rüpp verwacht geen stormloop op de aanmeldingen. “Dit jaar zouden we meer aanmeldingen nog wel aankunnen, maar volgend studiejaar zouden we een probleem hebben op het Stationsplein.” Dan is er nog ruimte om uit te wijken naar de Avanslocatie aan de Parallelweg aldus Rüpp.

Personeel gedetacheerd
Docenten en medewerkers voor de Avans Academie Associate degrees (AAAd) worden voornamelijk gedetacheerd vanuit Avans en samenwerkende ROC’s. Voormalig Ad-projectleider Karina Visscher is benoemd als directeur van de AAAd.

Ontwikkeling in Roosendaal
De Ad’s die Avans in 2018 samen met de Hogeschool Zeeland wil starten in Roosendaal zijn nog minder ver ontwikkeld. Er wordt nog altijd gezocht naar een juridische manier om samen te werken met de Hogeschool Zeeland zonder een nieuwe school te starten. Een joint degree-constructie zoals de hogescholen die graag wilden, blijkt niet haalbaar.

De huisvesting in Roosendaal is wel rond. De gemeente biedt gratis een leegstaand gebouw van het Da Vinci College aan, tot de hogescholen klaar zijn met de bouw van een nieuwe vestiging in Roosendaal.

Door de ontwikkeling van de Associate Degrees komt de begroting van Avans in 2018 wederom in het rood te staan. In de prognose komt de hogeschool 9,6 miljoen euro tekort. Op termijn moeten de Ad’s 800 tot 1100 studenten per jaar trekken. In 2023 kan Avans dan uit de kosten zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?