Terug naar overzicht

Budgetten diensteenheden Avans voor tweede jaar op rij bevroren en begroting 9,6 mln. in de min

De budgetten van de diensteenheden van Avans worden voor het tweede jaar op rij niet hoger dan het budget in 2016. Daarnaast boekt Avans in 2018 wederom een verlies op de begroting. Dat blijkt uit de planningsbrief, een belangrijke voorloper op de begroting van 2018.

De planningsbrief was dinsdag voor het eerst onderwerp van gesprek tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad. Na de begrotingsperikelen van vorig jaar, gooit Avans het roer om in de manier van begroten voor 2018. Meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de academiedirecties. Ze ontvangen een soort lumpsum financiering. Waarmee ze zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Het budget van de academies wordt verhoogd, maar het additionele budget voor academie overstijgende projecten wordt beperkt op 10 miljoen, waarvan 6,5 miljoen al gereserveerd is.  “Academies moeten zelf prioriteiten stellen”, ligt Diederik Zijderveld, vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) tijdens de vergadering toe.

Als de academies zelf hun geld uitgeven, hoe kan het CvB dan de organisatie aansturen? Zijderveld ziet niets in managementcontracten. “We gaan de uitgaven niet monitoren. We vragen in de businessplannen wat ga je bijvoorbeeld doen aan innovatie. We kunnen als CvB blijven monitoren of we het doel bereiken. De Ambitie 2020 is wat we hebben afgesproken, dat is waar we naartoe werken.”

“Meer of minder geld naar diensteenheden”
Waar de academies meer budget onder hun verantwoordelijkheid krijgen, blijft het budget voor de diensteenheden gelijk aan dat van 2016. De diensteenheden, die de overkoepelende diensten zoals personeel en organisatie, studentenadministratie en marketing en communicatie regelen, moeten daarnaast bepalen wat hun ‘basisdienstverlening’ is. Zo ligt Zijderveld toe. “We gaan kijken wat de centrale dienstverlening is waar we met z’n allen behoefte aan hebben. Je moet jezelf dwingen om eventueel een stap terug te zetten en te kijken waar we behoefte aan hebben. Dat kan uiteindelijk betekenen dat er meer of minder geld naar een diensteenheid gaat. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer efficiëntie.”

9,6 miljoen verlies
Zoals bij de begroting van 2017 al werd aangekondigd, zal ook de begroting van 2018 met een negatief saldo de boeken ingaan. 9,6 miljoen euro, grotendeels voor de ontwikkeling van de nieuwe Associate Degrees in Den Bosch en Roosendaal, komt Avans aan het eind van het jaar tekort. Zijderveld: “Wij vinden dat duurzaam en verantwoord. Onze reserves kunnen het hebben.”

Met de nieuwe manier van begroten lijken alle Avanstaboes van tafel. “Wat zijn we de afgelopen jaren allemaal gaan doen? En kan dat niet anders?”, vraagt Zijderveld zich hardop af. “Is het wel logisch dat we zoveel academies hebben? Wat doen we en wat zijn de effecten daarvan?”

De Avans Medezeggenschapsraad verdiept zich nog in de planningsbrief en gaat hier tijdens komende vergaderingen verder op in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?