Terug naar overzicht

Stemwijzer Medezeggenschapsraad: Welke medewerker krijgt jouw stem?

Vanaf maandag kun je stemmen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Als medewerker kun jij je stem uitbrengen op één van de achttien medewerkerskandidaten. Daarom een overzicht om je te helpen met je keuze. Meer weten over een kandidaat? Klik  dan door voor meer info of zie punt.avans.nl/medezeggenschap.

Paul Lindelauf
Docent AE&I, Breda

Belangrijkste campagnepunten: inbreng werkvloer vergroten, effecten besluitvorming centraal stellen, verantwoord energiebeleid. [Lees meer]

 

Peter Lavaerts
Docent ASIS, Breda

Belangrijkste campagnepunten: psychologische veiligheid op de werkvloer, internationalisering, service excellence ten dienste van medewerkers en studenten. [Lees meer]

 

Maurice Meesters
Facilitair medewerker DIF, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: betrokkenheid AMR met achterban vergroten, op tijd kennis hebben van beleidsvoornemens, optimaliseren arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. [Lees meer]

 

Fredo Siwaletti
Docent AOMI, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: verlagen werkdruk. [Lees meer]

 

 

Machteld Harmsen
Vertaler/redacteur DMCS, Breda

Belangrijkste campagnepunten: werkzaamheden AMR zichtbaar maken, goede samenwerkingen tussen diensteenheden, expertisecentra en academies. [Lees meer]

 

René Warnaar
Docent AFM, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: internationalisering, flexibele schil beperken tot minimum, eerder stoppen met werken aantrekkelijker maken. [Lees meer]

 

Astrid Damen
Beleidsadviseur communicatie / eventmanager DMCS, Breda

Belangrijkste campagnepunten: openheid, transparantie en sociale veiligheid verbeteren. [Lees meer]


Alf Kurstjens
3dtech / keramiek AKV|St.Joost, Breda

Belangrijkste campagnepunten: meer academie-overstijgende projecten, doorgroeimogelijkheden voor alle medewerkers, werkdruk beter in kaart brengen. [Lees meer]

 

Joost Overeem
Docent AB&I, Tilburg

Belangrijkste campagnepunten: meer aandacht IT-oplossingen en bijbehorende scholing, ruimhartig personeelsbeleid. [Lees meer]

 

 

Rick Dijs
Applicatiespecialist Blackboard, DIF, Breda

Belangrijkste campagnepunten: reguliere zaken vlotter uitvoeren, vragen niet in stoffige lade laten verdwijnen. [Lees meer]

 

 

Heidi Ronoredjo
Senior medewerker bedrijfsvoering, AvD

Belangrijkste campagnepunten: betere samenwerking academies en diensteenheden. [Lees meer]

 

 

Maud Muskens
Onderwijskundig beleidsadviseur, LIC, AVB

Belangrijkste campagnepunten: juiste verbinding met onderwijslogistiek en onderwijskundige ambities. [Lees meer]

 

 

Mustapha Aoulad Hadj
Docent ASH, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: inzetten over verbetering werkdruk, flexibilisering personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs, duurzame huisvesting. [Lees meer]

 

 

Eric van Oevelen
Communicatieadviseur LIC, Breda

Belangrijkste campagnepunten: betere samenwerking diensten en academies, Xplora Hogeschoollaan verbeteren, websites Avans vernieuwen. [Lees meer]

 

Frans Janssen
Docent AMIB, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: transparanter Avans, contact met werkvloer verbeteren. [Lees meer]

 

 

Frank Philippart
Docent ASB, Breda

Belangrijkste campagnepunten: samenwerking met werkveld, instellingen en bedrijven. [Lees meer]

 

 

Jacques Pijnappels
Docent ASH Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: positie individuele medewerker versterken, maatwerk personeelsbeleid, herziening functiehuis. [Lees meer]

 

 

Johan Wouters
Docent AI&I, Den Bosch

Belangrijkste campagnepunten: internationalisering, lesvormen innoveren, bekendheid werk AMR vergroten. [Lees meer]

 

 

Stemmen
Stemmen kan via verkiezingen.avans.nl tot en met woensdag 31 mei. De uitslag van de verkiezingen wordt donderdag via Punt bekend gemaakt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?