Terug naar overzicht

Academies nemen digitaal inleveren scriptie nog steeds niet serieus; ‘Maat raakt langzamerhand vol’

Het blijft een probleem; printkosten bij Avans. Digitaal inleveren van je werkstuk of scriptie is sinds 2016 de norm, toch staan er nog altijd rijen bij de copyshop. “Het is jammer dat afspraken niet worden nageleefd.”

Sinds studiejaar 2016-2017 staat digitaal inleveren vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van Avans. Een academie mag  alleen van je vragen om je scriptie of werkstuk op fysiek in te leveren als dat echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als student van AKV|St.Joost een beeldhouwwerk moet inleveren, of als een Bestuurskundestudent die vanwege vertrouwelijkheid het document niet mag delen.

Punt inventariseerde eerder dit jaar extra studiekosten die studenten maken. Veel klachten kwamen binnen over Hogeschooltaal en printkosten.  Het College van Bestuur wees daarop de academies op wat wel en niet mag. 

Medezeggenschap ontevreden
“Het is jammer afspraken niet worden nageleefd”, vertelt Martin Naafs. Hij en andere studentleden van de Avans Medezeggenschapsraad maakten zich sterk om digitaal inleveren vast te leggen in de OER.  Het bespaart stapels papier, onzinnig op en neer reizen door studenten en is minder fraude gevoelig. Je kunt digitaal namelijk iets anders inleveren dan op papier. Plagiaatmachine Osiris, ziet dan niet dat je in je digitale werk geen plagiaat hebt staan en in de papieren versie die de docent ziet wél.

Mag niet baten
Naafs: “We hebben het College van Bestuur herhaaldelijk signalen afgegeven over onvoldoende naleving, maar dit mag blijkbaar niet baten. Extra studiekosten zijn zelfs per wet verboden.” Voorbeelden van academies die zich niet aan de OER houden zijn er legio. “De maat raakt zo langzamerhand vol. Avans is uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool. Dat zal wel op beleid gebaseerd zijn en niet op de naleving.”

Studenten melden zich ook weer bij Punt vanwege de kosten die ze maken. Zo vraagt de Avans School of International Studies (ASIS) nog altijd aan studenten om hun scriptie zowel digitaal en in drievoud op papier in te leveren. “Als ik één van de inlevervormen mis, krijg ik automatisch een fail”, vertelt een student. “Ik vind het onzin dat de kosten zo hoog uitvallen. Het is al vaker voorgekomen dat ik extra kosten heb moeten maken bij Avans. Als de kosten nou mee zouden vallen, zou ik het er nog voor over hebben, maar dit gaat mij te ver.”

Geld terug vragen? 
Vraagt jouw academie om je scriptie of werkstuk verplicht op papier in te leveren zonder goede reden? Dan kun je je geld terug proberen te krijgen door het bonnetje op te sturen naar je academiebureau.

Punt. Of had jij nog wat?

Arald

Naast de kosten is het ook slecht voor het milieu. Anno 2017 zou je toch echt verwachten dat alles wat digitaal kan digitaal gaat. Toen ik in 1998 bij Hogeschool Branabr ging werken deed die academie al bijna alles digitaal via ComBInet.

2017-06-15 14:54:45

John Theeuwes

Het NIET printen is daarnaast ook een kleine, maar niet onbelangrijke stap richting een duurzame bedrijfsvoering: Er zijn dan minder printers nodig, minder toner, minder papier, minder elektriciteit. Allemaal goed voor het milieu. Doen!

2017-06-15 09:40:02

Amanda

Ook de studenten van het St.Joost dienen hun afstudeer scriptie in 3 vouwd geprint in te leveren. (De rest van de tekstuelen opdrachten bijna niet). De meeste scripties worden zelf gebonden in een boekje.

2017-06-15 07:57:50

Marcel van der Molen

Bij ons gaat alles digitaal, ook de werkstukken c.q. MVP etc. iedereen werkt er aan mee! Geen enkel probleem! Gewoon doen!

2017-06-14 21:42:51

Meer lezen?