Terug naar overzicht

Medezeggenschap stemt in met ‘gekozen richting’ nieuw financieel Avansbeleid

Foto: Loet KoremanDe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemt in met de ‘gekozen richting’ van de planningsbrief waarin het nieuwe financieel beleid staat vastgelegd. De raad heeft nog veel vragen bij de uitwerking van het beleid.

Tijdens de laatste vergadering van het studiejaar spreekt de AMR voor de laatste keer over de planningsbrief, de belangrijkste voorloper op de begroting 2018. Na financiële tegenvallers vorig jaar, wijzigt Avans de koers.

Communicatie rondom missers
De Medezeggenschapsraad heeft vragen over de communicatie van het College van Bestuur rondom de financiële tegenvallers van 2017. “Er zweeft nog altijd een groot vraagteken door de gangen van Avans”, aldus AMR-voorzitter Jacques Pijnappels. “We hebben onlangs een interview gegeven op Punt en op iAvans”, antwoord Collegelid Diederik Zijderveld. “We zoeken als college naar de juiste balans om te communiceren over het financiële beleid. Het is een onderwerp dat steeds op onze agenda staat, maar we willen waken voor een overkill. Dat kan zorgen voor een tegengesteld effect. Er moet een aanleiding zijn om met de hele hogeschool hierover te communiceren.” De vaststelling van de begroting later dit jaar zou een goed moment zijn om er weer op terug te komen aldus Zijderveld.

5-procent-regeling
Met de nieuwe manier van begroten, verandert ook de financiering van de 5-procent-regeling. Daarbij worden docenten 5 procent van hun tijd vrijgeroosterd om de werkdruk te verminderen en contact met studenten te verbeteren. Academies krijgen meer vrijheid om de gelden hiervoor naar eigen wens in te zetten. De AMR is bang dat er op die manier weinig in stand blijft van de hard bevochten maatregel. Zijderveld: “Het past bij deze nieuwe werkwijze om de verantwoordelijkheid bij de academie te leggen. De academieraden moeten instemmen met de plannen en hebben er dus iets over te zeggen. Ik wil de mogelijkheid voor de directie en de academieraad niet wegnemen om een andere richting te kiezen.” De AMR vraagt het CvB toch om de maatregel voorlopig in stand te houden zoals die is. Pijnappels: “We moeten het nu niet in een andere vorm gieten, zonder het eerst te proberen. We hebben afgesproken dat we het een tijd zouden doen en dan de effecten zouden meten.”

Personele gevolgen diensten?
De diensten van Avans staan voor het tweede jaar op de nullijn. Voor 2019 wordt er gekeken naar de gewenste basisdienstverlening. Dat kan leiden tot minder geld, hetzelfde geld of meer geld voor iedere diensteenheid. “We gaan op een andere manier kijken naar de dienstverlening”, aldus Zijderveld. “Dat was een wens van de diensten zelf en de organisatie. Dat gaat leiden tot onrust, maar ik vermoed dat we op een goede manier eventuele personele gevolgen op kunnen vangen.”

De AMR vraagt het college om snel duidelijkheid te bieden en wil dat mogelijke personele consequenties met haar en de vakbonden besproken worden.

Wat verder werd besproken tijdens de AMR:

Bezwaar verkiezingen
Er is bij de kiescommissie van de AMR bezwaar gemaakt op de verkiezing van Fredo Siwaletti tot de AMR. De docent verstuurde een bulkmail naar heel Avans met de vraag op hem te stemmen. Volgens de huisregels van Avans mag dat niet en ook de kiescommissie vindt het niet netjes. In de regels rondom de AMR verkiezingen staat niet beschreven dat het versturen van bulkmail niet mag. Daardoor is er geen consequentie aan verbonden. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Bureau Medezeggenschapszaken kijkt voor de volgende verkiezingen grondig naar het regelement.

Nieuwe raad geïnstalleerd
De nieuw gekozen leden nemen zitting in de AMR. De vertrekkende leden worden bedankt voor hun inzet door de voorzitter. Jacques Pijnappels en Frans Janssen worden als medewerkers opnieuw benoemd tot het dagelijks bestuur. De studentengeleding kiest op een later moment twee leden voor het dagelijks bestuur van de AMR.

Eerste blik op bouwplannen kunstacademie Den Bosch
Directeur van de Dienst ICT & Facilitaire Dienst (DIF) Arnoud Opdam is te gast om een eerste blik te delen op de plannen voor de nieuwbouw van de kunstacademie in Den Bosch. Vrijdag lees je meer over de plannen op punt.avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?