Terug naar overzicht

Stel je verkiesbaar voor de opleidingscommissie van jouw studie

illustratie: Janine Jansen

Zie jij verbeterpunten bij je opleiding? Of wil je betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen? Stel je dan verkiesbaar voor de opleidingscommissie van jouw opleiding. Je kunt je nog opgeven tot en met 10 november.

Door de Wet versterking bestuurskracht vormen opleidingscommissies sinds september 2017 officieel de derde medezeggenschapslaag binnen Avans. Naast de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en de academieraden hebben ook de opleidingscommissies advies- en instemmingsrecht. Opleidingscommissies bestaan uit studenten en medewerkers. Het aantal zetels is afhankelijk van de opleiding.

Kandidaat stellen
De verkiezingen vinden dit jaar voor het eerst plaats op 27, 28 en 29 november. Je geeft jezelf op voor de verkiezingen door een kandidaatstellingsformulier voorzien van vijftien ondersteunende handtekeningen in te dienen bij de contactpersoon van jouw academie. Meer info vind je via het stappenplan op iAvans of kom naar een van de drie informatieavonden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?