Terug naar overzicht

Avans halveert stagevergoeding, AMR in discussie met College van Bestuur

Loop je stage bij de communicatieafdeling van Avans, dan krijg je een fikse vergoeding. Doe je een afstudeerstage bij een lectoraat van de hogeschool, dan krijg je misschien wel helemaal niets. De verschillen tussen de vergoedingen die stagiairs binnen de hogeschool krijgen zijn groot. De Avans Medezeggenschapsraad discussieert over nieuw beleid.

De nieuwe notitie van het College van Bestuur (CvB) herijkt het negen jaar oude beleid. “Dat beleid was vooral relevant voor stagiairs van de diensten”, licht CvB-lid Jacomine Ravensbergen, toe tijdens de vergadering van de AMR. “De situatie is nu heel anders waardoor er grote verschillen zijn tussen studenten die wel of geen vergoeding krijgen en de hoogte daarvan.”

‘Als het onderzoek of het afstuderen bij een lector of expertisecentrum deel is van het curriculum, dan krijg je geen vergoeding’

Het nieuwe beleid maakt simpel gezegd onderscheid tussen praktijkstages en onderzoeksstages waarvoor in het oude beleid geen aandacht was. De eerste praktijkstage wordt wel vergoed, de onderzoeksstage niet. Ravensbergen: “Als het onderzoek of het afstuderen bij een lector of expertisecentrum deel is van het curriculum, dan krijg je geen vergoeding. Je krijgt er al studiepunten voor. Voor andere onderdelen die je doet om competenties te halen, krijg je ook geen vergoeding.”

Studentlid Robin Ruijter kan het gemaakte onderscheid niet volgen. “Bij alle soorten stage ben je voor het bedrijf aan het werk. Dan moet er toch ook een vergoeding zijn?” Ravensbergen denkt van niet: “Onderzoek als onderdeel van je studie, dat doe je voor jezelf.”

Verwarring over definities
De AMR is verward over de verschillende definities en wie er dan wel of geen vergoeding krijgt. “Iemand die stage loopt, krijgt toch een vergoeding?”, vraagt AMR-voorzitter Jacques Pijnappels zich af.

Halvering vergoeding is marktconform
Ook de hoogte van de vergoeding is onderdeel van de discussie. Ligt de huidige stagevergoeding nog op ongeveer 500 euro, in de voorgenomen plannen wordt dit gehalveerd naar 250 euro. Volgens Ravensbergen is dit een marktconform bedrag vergeleken met andere overheidsinstellingen.

‘We willen als Avans toch de beste stagiairs binnen halen? Secundair doe je dat ook door een goede vergoeding’

AMR-lid Mustapha Aoulad Hadj denkt dat Avans als ‘beste hogeschool’ niet moet kijken naar het beleid van anderen. “Beleid kopiëren omdat het anderen het ook zo doen bevat weinig visie. We willen als Avans toch de beste stagiairs binnen halen? Secundair doe je dat ook door een goede vergoeding.”

Goede voorbeeld geven
Ook de studentengeleding ziet weinig in de verlaagde vergoeding. Studentlid Richard Verwoert: “De meeste studenten krijgen gewoon een stagevergoeding. Als hogeschool moet je het goede voorbeeld geven. Als het goed is, heeft de hogeschool ook iets aan de stagiairs.”

De AMR vraagt het CvB om nader onderzoek te doen naar het aantal stagiairs binnen Avans en het soort stage dat ze lopen. Ook vraagt ze de definities van verschillende soorten stages beter te omschrijven. Ravensbergen zegt toe het huiswerk wat betreft praktijkstages over te doen. Het beleid voor studenten die onderzoek doen bij Avans, wil ze laten zoals het is.

Verder sprak de AMR over:

-Nieuwe huisvestingsvisie van Avans
De aankoop van het Quadrium, de renovatie van de Onderwijsboulevard of de nieuwbouwplannen op het terrein van de kunstacademie in Den Bosch. Er is de afgelopen jaren veel verbouwd, zonder dat er een onderliggende visie op papier stond. Het CvB is blij met de nieuwe visie. Diederik Zijderveld: “We hebben echt gekeken naar het onderwijs en wat dat vraagt van de huisvesting. En het is geen vrijblijvende visie. De normen om ons aan te houden staan nu vastgelegd.”

-Psychische klachten bij studenten
Verontrust door berichten over toenemende psychische klachten onder studenten, heeft de AMR studentendecanen uitgenodigd in de vergadering. Welke hulpmiddelen zijn er binnen Avans beschikbaar voor studenten met klachten. Gewezen wordt onder andere op de begeleiding van decanen en het nieuwe programma StuDent, dat studenten met een depressie helpt.

Punt. Of had jij nog wat?

A

Lectoren verdienen ook fors met onderzoek, waarom zouden studenten dan niks mogen krijgen? Kromme redenering van Jacomine

2017-11-02 15:19:40

Meer lezen?