Terug naar overzicht

Blijf nomineren: Student van het Jaar 2017

Wat een liefdevolle nominaties heeft Punt al ontvangen in de eerste week sinds er genomineerd mag worden voor Student van het Jaar 2017! Jullie hebben nog precies twee weken om te nomineren. Maar let op: wij willen ook graag precies weten wáárom die ene student deze eervolle vermelding verdient.

De harten van de redactie werden warm bij het zien van de reacties onder de veelvuldig gedeelde Facebookberichten. “Omdat je zo goed met Google Translate overweg kunt”, “Jij sws schat” en “**** omdat ze altijd alles doorstuurt als ik afwezig ben geweest.” Een selectie uit de honderden reacties.

Nomineren nomineren nomineren
Maar jullie kunnen echt wel beter. De redactie van Punt is op zoek naar de studenten die de titel echt verdienen. Denk aan een student die uitblonk in zijn of haar sport, een student die uitzonderlijke studieresultaten behaalde of die zich inzette voor anderen. Iemand die een vereniging leidde of een bijzonder project uitvoerde. Jullie zijn al goed op weg en de nominaties lopen lekker, maar we zoeken vrolijk door. Ter inspiratie zet Punt de genomineerden van vorig jaar op een rij:

Maryam Kurdi is een bruggenbouwer. Via haar stichting The Bridge wil de student Sociaal Pedagogische Hulpverlening meer begrip creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. “Jonge mensen zoals Maryam zijn de sociaal werkers van de toekomst die nodig zijn; niet afwachten, maar met lef en moed en vanuit een sterke overtuiging en krachtig ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt.”

Alex Chiodo is een Italiaanse student die vond dat er meer activiteiten georganiseerd moesten worden voor de studenten van zijn opleiding Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. Hij heeft een regelmatige terugkerende film- en debatavond in het leven geroepen. Naast zijn bijbaantje vindt hij genoeg tijd om medestudenten te helpen en zet hij zich in als ambassadeur van Avans.

Jelle Groothuis besloot naar Griekenland te gaan en mee te helpen met de eerste opvang van bootvluchtelingen. “Jelle is een bijzondere student voor Integrale Veiligheid ’s-Hertogenbosch, hij heeft met zijn reis naar Lesbos iets gedaan wat nog geen enkele student heeft gedaan. Hij is voor zichzelf op zoek gegaan naar een beeld van de vluchtelingenproblematiek zonder waardeoordeel daarover aan de voorkant.”

Stan van de Sanden en Eva-Lisa Janssen werden samen genomineerd voor de oprichting van Ucademy. “Hun aanpak en filosofie raakt de kern van leren”, aldus docent Marion van Dijk. “Het zet ook het reguliere onderwijs in beweging. Als student-ondernemers geven ze sturing aan de verdere groei en professionalisering van Ucademy.”

En de winnaars Anne van Engelen en Hannah Wiersinga waren het tweede duo studenten dat vorig jaar genomineerd werd voor de titel Student van het Jaar. Zij kwamen via het project Thuis in de Wijk in aanraking met jonge vluchtelingen en merkten dat deze groep lastig contact legt met leeftijdsgenoten. Met hun eigen stichting Buddy to Buddy willen de studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming jonge vluchtelingen in Breda helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk.

Wie is jouw Avansstudent van het Jaar?

Welke student verdient volgens jou de eervolle titel Student van het Jaar? Nomineren kan tot 29 november.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?