Terug naar overzicht

Verkiezingen nieuwe opleidingscommissies: dit is wat ze doen en waarom dat belangrijk is

illustratie: Janine Jansen
Naast de Avans Medezeggenschapsraad en de academieraden (AR), kent Avans sinds september de Opleidingscommissies (OC) als officieel derde medezeggenschapsorgaan. Studenten en medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen. Maar wat is een opleidingscommissie eigenlijk?

“Een OC mag gevraagd en ongevraagd advies geven over alles met betrekking tot het onderwijs”, vertelt Iris Wubben, beleidsadviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans. “Het gaat over zaken die heel dicht bij de dagelijkse praktijk van de student liggen. Bijvoorbeeld de roosters, toetsing of het lesmateriaal.”  Sinds de invoering van de Wet versterking bestuurskracht heeft de opleidingscommissie officieel zeggenschap en inspraak. “De opleidingscommissie zit dichter tegen de uitvoering van het onderwijs aan. Dat is echt een voordeel”, aldus Wubben.

De opleidingscommissies zijn niet geheel nieuw binnen Avans, maar door de invoering van de nieuwe wet, verandert er veel. Na een tijdelijke invulling vanaf de start van dit studiejaar, moeten de leden van de opleidingscommissies van de 56 opleidingen van Avans dit jaar officieel verkozen worden. Niet alle academies kiezen voor één OC per opleiding. Er kan ook gekozen worden voor een academiebrede opleidingscommissie. Dan moet er wel een medewerker en een student van iedere opleiding in de OC vertegenwoordigd zijn.

‘Ze zijn er echt voor de kwaliteit’

“De opleidingscommissies krijgen een belangrijke rol. Ze zijn er echt voor de kwaliteit van de opleiding. Je bent een  volwaardig gesprekspartner van de directie. En je leert er als student veel waar je nog iets aan hebt voor de rest van je carrière. Je bent de spin in het web tussen studenten en de opleiding.”

Als voorbeeld noemt Wubben de commissie van de Academie voor Bouw & Infra. Die heeft zich volop gemengd in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Of de OC van de Academie voor Algemeen en Financieel Management die succesvol voorstellen deed om de stagevoorlichting en de volgorde van bepaalde vakken in het curriculum aan te passen.

Samenspel tussen lagen
Waar voorheen de academieraden rechten en zeggenschap had op de onderwerpen uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER), hebben zij met de komst van de opleidingscommissies minder inspraak gekregen. “De academieraden gaan nu meer over de organisatie van een academie. Denk aan het businessplan of het personeelsbeleid. Er kan nog wel overlap zijn op bepaalde punten.” De inspraakrechten van beide medezeggenschapslagen zijn vastgelegd maar volgens Wubben moet het vooral een samenspel tussen beide lagen worden. “De ervaren academieraad kan de nieuwe opleidingscommissies goed ondersteunen. Bijvoorbeeld als het gaat over hoe je geïnformeerd wordt, of hoe je de samenwerking met de academiedirecties vormgeeft.”

Aanmelden
Aanmelden voor de verkiezingen van de opleidingscommissie van jouw academie kan nog tot en met 10 november. Iedereen behalve de directie en leden van de academieraad, kan zich verkiesbaar stellen voor de opleidingscommissie. Toekomstige vraagtekens zijn er nog wel over medewerkers die in een onderwijscommissie zitten. Zij geven bijvoorbeeld een nieuw curriculum vorm. Of het wenselijk is dat zij in de toekomst in de opleidingscommissie plaatsnemen is onderwerp van discussie.

Jezelf kandidaat stellen doe je direct bij de contactpersoon van jouw academie. Deze week organiseert Avans drie informatiebijeenkomsten voor studenten en medewerkers die meer willen weten. Meer info? Kijk op opleidingscommissies.avans.nl of mail naar opleidingscommissies.bmz@avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?