Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen Thijs van den Oord: ‘Hard werken om de eerste plek te behouden’

Op 19, 20 en 21 maart zijn er tussentijdse verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten studentgeleding. De kandidaten met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Thijs van den Oord
Tweedejaarsstudent Commerciële economie, Breda 

“Ik heb over werkelijk alles een mening – en uit deze maar al te graag. Misschien is mijn belangrijkste mening wel dat wanneer je ergens een mening over hebt dat je deze niet alleen moet uiten maar dat je ook daadwerkelijk actie moet ondernemen! Veel zaken zijn érg goed geregeld binnen Avans, maar ik zie én hoor dat er veel dingen nóg beter kunnen. Avans is afgelopen jaar wederom uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Dit is iets waar we trots op mogen zijn, maar deze positie is niet vanzelfsprekend; er zal hard gewerkt moeten worden om de eerste plek te behouden. Daarnaast merk ik bij mijn medestudenten dat ze een grote kloof voelen tussen het bestuur en hun rol als student. Het is een zogenaamde ‘’ver-van-je-bed-show.” Hier wil ik verandering in brengen: ik wil de afstand tussen bestuur en studenten verkleinen, want die eerste plek, dat doen we samen.

Dit wil ik veranderen bij Avans: 

  1. Parkeerproblemen Avans Breda oplossen

De parkeerproblematiek rondom Avans Hogeschool in Breda is de laatste jaren sterk toegenomen. De 540 plekken bij het eigen gebouw blijken al langer niet afdoende. De bewoners van de buurt achter Avans zijn de verkeersoverlast meer dan zat en studenten en medewerkers worden genoodzaakt op zoek te gaan naar alternatieve vervoersmethoden. Het is weliswaar goed dat een instelling het gebruik van het openbaar vervoer stimuleert, het kan echter medewerkers en studenten hier niet toe verplichten.

  1. Technologische innovatie stimuleren:

De reden dat Avans momenteel de beste grote hogeschool van Nederland is, is mede te danken aan de grote investeringen in technische innovatie over de laatste jaren. De implementatie van nieuwe leersystemen- en omgevingen is noodzakelijk zodat studenten zich continu op nieuwe manieren kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het is zaak dat Avans voorop blijft lopen in een continu veranderende omgeving waarin maatschappelijke trends leidend zijn.

  1. Focus op ontwikkeling in plaats van op cijfers:

In de hedendaagse prestatiecultuur zijn cijfers van ongekend belang. Cijfers zeggen echter niet alles, de totstandkoming van een cijfer blijft tenslotte een momentopname. Het is zaak dat Avans Hogeschool blijft kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van studenten en deze meeneemt in de beoordeling. Op die manier worden studenten gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen zonder oog te verliezen voor zelfontplooiing.

Zoals ik eerder al zei, Avans is wederom uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland – iets waar we trots op mogen zijn. Voor mij ligt de grote uitdaging in de beste blijven, want dat is nou juist het moeilijkste. Door de tussenschakel tussen student én bestuur te zijn wil ik bovendien de drempel voor studenten verlagen om van zich te laten horen. Geef mij daarom jouw stem op 19, 20 óf 21 maart zodat jullie via mij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van jullie hogeschool.

Heb je ideeen, verbeterpunten of adviezen? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen: toord2@avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?