Terug naar overzicht

Avans ook in 2019 voor lastige keuzes vanwege begrotingstekort: geen verbouwing Breda en Tilburg

In 2019 zal Avans wederom lastige keuzes moeten maken om het begrotingstekort niet op te laten lopen boven de begrote -5 miljoen. Dat blijkt uit de planningsbrief, de voorloper van de begroting 2019.

Avans moet in 2019 een taakstelling van 5,7 miljoen euro verwerken om het begrote tekort van 5 miljoen te kunnen realiseren. Door deze taakstelling zal de hogeschool keuzes moeten maken. Zo blijkt tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad waar de planningsbrief wordt toegelicht door Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur.

Avans geeft sinds 2016 bewust meer geld uit dan er binnenkomt. “Dat heeft onder meer te maken met de grote investeringen in academies en de Associate degrees. Vanaf 2016 tot en met 2019 zullen we 30 miljoen interen op het vermogen van de hogeschool”, licht Zijderveld toe tijdens de vergadering. “Dat kan ook, maar we moeten ook de terugweg naar 0 op de begroting laten zien. Vandaar dat we het tekort in 2019 terugbrengen naar 5 miljoen en we daarna streven naar een neutraal exploitatieresultaat. Wij vinden dit een verantwoorde planningsbrief waarin alle financiële uitgangspunten voor 2019 zijn uitgeschreven.”

Verbouwingen uitgesteld
Onderwijskundige verbouwingen van de Hogeschoollaan in Breda en de Cobbenhagenlaan in Tilburg worden met minimaal twee jaar uitgesteld. Zijderveld: “Een keuze die we, als er meer geld was geweest, niet gemaakt zouden hebben. Maar we beschouwen dit niet als een gevaar voor het onderwijs of als een onoverkomelijk probleem voor onderwijsvernieuwing.”

Innovatiebudget beperkt
Het innovatiebudget voor Avansbrede projecten wordt beperkt van totaal 10 miljoen in 2018 tot 7 miljoen 2019. Dat jaar is er wel 1 miljoen euro meer over om vrij te besteden omdat er minder geld gereserveerd hoefde te worden voor al lopende projecten.

Centraal duurzaamheidsprogramma stopt
Het centrale duurzaamheidsprogramma van de hogeschool krijgt in 2019 minder geld en stopt het jaar erop. “We hebben altijd al gezegd dat dit programma tijdelijk is”, vertelt Zijderveld tijdens de vergadering. “We constateren dat het programma een succes is. De duurzaamheidsambities veranderen niet, maar worden verankerd in de staande organisatie.”

Basisdienstverlening
De basisdienstverlening van de Avansdiensteenheden is al enige tijd onderwerp van gesprek. “Wat onder deze basisdienstverlening valt, is nog niet uitgekristalliseerd. Voor de zomer zal helder zijn of dit budgettaire gevolgen heeft.”

De Avans Medezeggenschapsraad besluit 8 mei of de raad instemt met de planningsbrief.

Punt. Of had jij nog wat?

anoniem

En ondertussen gebeurt waar in het beroemde filmpje (https://youtu.be/H0fqPx8HXRk vanaf 07:30) al voor gewaarschuwd werd : er is nu teveel focus op budgetten, targets, papierwerk en bureaucratie. Menselijke maat is steeds minder en steeds verder zoek

2018-04-24 15:05:00

Meer lezen?