Terug naar overzicht

Studenten HRM leren zichzelf Engels met vernieuwende tool Grammarly

De studenten van de Bredase opleiding Human Resource Management gaan als eersten bij Avans aan de slag met Grammarly. De applicatie stelt studenten in staat zelf hun Engelse teksten te controleren. Docent Harry de Vries ziet Grammarly als “een enorme stap richting modern Engels taalonderwijs.”

Grammarly is meer dan een spelling- en grammaticachecker. “Het programma geeft een student feedback op onregelmatigheden in de tekst. Op basis daarvan kan de student zijn tekst redigeren. Een sterk punt is dat Grammarly alle missers verzamelt en voor de gebruiker beschikbaar stelt. Een student weet dus op den duur waar zijn zwakke plekken liggen en hoeft dus tijdens het schrijven niet in herhaling te vallen als het gaat om persoonlijke fouten”, legt De Vries uit.

‘Als een tekst voor een eindbeoordeling aan de docent Engels wordt voorgelegd, heeft de student een behoorlijk leerproces achter de rug’

Leerproces
Grammarly neemt de eerste controle met feedback voor haar rekening. “Als een tekst voor een eindbeoordeling aan de docent Engels wordt voorgelegd, heeft de student dus een behoorlijk leerproces achter de rug, waardoor er in de meeste gevallen alleen nog ‘interessante missers’ overblijven”, zegt De Vries. “Die missers zijn voor de student het meest leerzaam omdat ze eerder met stijl of strategie te maken heeft dan met spelling- en of grammatica.”

Lees ook: Avansdocenten stoppen met lesgeven

In het nieuwe Engelse taalonderwijs bij de opleiding speelt de tool een primaire rol. HRM-studenten volgen geen traditioneel onderwijs meer met colleges, maar werken continu aan opdrachten uit het bedrijfsleven. De student kan zelf keuzes maken in hoe hij die opdrachten uitvoert. Hij heeft de keuze om zo’n opdracht in het Engels uit te werken. Daarbij wordt hij begeleid door een taalcoach Engels om het niveau naar B2 te tillen. “Pas nadat de student er in geslaagd is het eindproduct op het juiste taalniveau te krijgen, wordt het inhoudelijk beoordeeld door een HRM-docent. Niet eerder”, legt De Vries uit.

Punt. Of had jij nog wat?

Xasthur

Grammarly is echt een goede manier om alles te checken. Natuurlijk moet je nog altijd goed Engels leren alvorens het te kunnen nakijken. Bijvoorbeeld via deze site: https://engelslerenonline.com/

2018-04-18 21:18:59

Meer lezen?