Terug naar overzicht

Avans stelt nieuwbouwplan Den Bosch met minimaal een jaar uit

Vanwege de oplopende bouwkosten, heeft het College van Bestuur, na overleg met de betrokken academies, besloten de geplande nieuwbouw op de Onderwijsboulevard uit te stellen. Het komend jaar wil het CvB gebruiken om een Avansbrede discussie te organiseren. De uitkomsten hiervan dienen als basis voor het plan voor nieuwbouw.

Er ligt een plan met functionele eisen voor nieuwbouw op de plaats van de voormalige kunstacademie op de Onderwijsboulevard. Maar vanwege de prijsontwikkeling in de bouwsector is dat plan niet meer te realiseren voor een bedrag dat het College van Bestuur verantwoordelijk acht. “Dan kun je zeggen: we gaan onder tijdsdruk goedkoper bouwen of minder vierkante meters, maar we willen een goed plan ontwikkelen”, zegt vice-voorzitter Diederik Zijderveld.

Lees ook: Wat we tot nu toe weten over de voorgenomen nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard

De hogeschool heeft ruim 60 miljoen euro uitgetrokken voor bouw en inrichting, maar op de huidige markt zou uitvoering van dat plan ruim 80 miljoen euro kosten.

Ambitie
De ambitie van Avans blijft hetzelfde, zegt Zijderveld: het concentreren van het onderwijs op de Onderwijsboulevard, met uitzondering van de Avans Academie Associate Degree. “We nemen nu een jaar om in de volle breedte van de organisatie een discussie te organiseren waarvan de uitkomsten dienen als basis voor het nieuwbouwplan, rekening houdend met het huidige prijspeil in de bouw”, zegt Zijderveld.

De uitkomst van dat gesprek ligt wat het CvB betreft helemaal open: “Is het zo belangrijk dat we het huidige plan realiseren en dan maar minder investeren in het onderwijs of kiezen we voor een simpeler gebouw? Welke consequenties hebben de toenemende digitalisering en flexibilisering van het onderwijs voor de nieuwbouw? Die ontwikkelingen gaan we meenemen in het gesprek met de gehele hogeschool.” Zijderveld benadrukt dat het CvB ook in de toekomst belang hecht aan een fysieke plek waar studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten.

PTT-gebouw
Avans huurt momenteel in Den Bosch vijf locaties. Het is geen probleem om die huur langer te laten doorlopen, met uitzondering van het voormalige PTT-gebouw aan de Parallelweg waar de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost nu zit. Dat contract loopt eind 2020 af en is waarschijnlijk niet te verlengen. “Samen met de kunstacademie gaan we overleggen met de eigenaar of die termijn verlengd kan worden of dat een ander alternatief wordt ontwikkeld”, zegt Zijderveld.

Lees ook: Avans ook in 2019 voor lastige keuzes vanwege begrotingstekort: geen verbouwing Breda en Tilburg

Het uitstel van de nieuwbouwplannen staat los van de uitstel van de verbouwingen in Breda en Tilburg. “Breda en Tilburg drukken op de begroting van 2019 en 2020. De nieuwbouw in Den Bosch drukt pas na 2020 op de begroting.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?