Terug naar overzicht

Academiedirecteur over topopleidingen ATGM: ‘De student is leidend’

Alle opleidingen van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) hebben van de Keuzegids het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen. Academiedirecteur Erik van Seventer heeft wel een idee waarom: “Het onderwijs gaat altijd voor, zoals het hoort.”

Van Seventer ziet binnen het ATGM-team “een collectieve ambitie om het voor studenten goed te doen. We zijn betrokken bij de studenten en bij elkaar. We kennen de studenten ook echt, doordat ze in kleine groepen worden begeleid.” Ook al is ATGM uitgegroeid tot een academie met 1750 studenten en 165 medewerkers, toch is de kleinschaligheid overeind gebleven, aldus Van Seventer.

Zelden leeg lokaal
Die betrokkenheid van de medewerkers onderling uit zich er onder andere in dat ze waar mogelijk voor elkaar invallen. “Studenten staan zelden voor een leeg lokaal. Als een docent of iemand van het lab-team ziek is, kijken collega’s of ze dat kunnen opvangen.”

“Het onderwijs gaat altijd voor, zoals het hoort”, zegt Van Seventer. “De student is leidend, maar dat betekent niet dat de klant koning is.” De lat ligt hoog voor ATGM-studenten. “Ze moeten hard werken en veel zelf doen”, vertelt Van Seventer. “Ik denk dat het studenten veel voldoening geeft als ze een moeilijk vak toch halen. Een labopleiding is vaak een bewuste keuze. 75 procent van de studenten blijft en maakt de opleiding af.” Ook helpt het dat de faciliteiten goed zijn en de apparatuur modern.

Buddy’s
Er is bij ATGM veel aandacht voor studenten. Zo is een aantal tweedejaarsstudenten buddy van eerstejaars met autisme. “We willen dat ook zij zich staande kunnen houden op hun opleiding. We zijn altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen.”

Onderzoek doen
Veel ATGM-docenten zijn gepromoveerd en werken mee aan onderzoeksprojecten van een van de lectoraten waar de academie aan verbonden is. “Docenten betrekken weer studenten bij die projecten, waardoor studenten kunnen meewerken aan onderzoeken. Het geeft ook voeding aan de inhoud van het onderwijs, dat verandert voortdurend.”

Ook de band met het werkveld is hecht. Studenten kunnen voor een stage of afstudeeropdracht onderzoek doen naar een actueel probleem van een bedrijf. Veel studenten krijgen al tijdens hun stage een baan aangeboden. “Het werkveld trekt.”

Extra motivatie
Vier ‘Topopleidingen’ zijn voor Van Seventer een extra motivatie om door te ontwikkelen en te groeien. “Als het goed gaat, is het juist moeilijk om het nog beter te doen. We stellen onszelf daarom regelmatig de vraag hoe we kunnen verbeteren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?