Terug naar overzicht

Geen 45 procent uitval, maar slechts 7 bij opleiding Verpleegkunde Avans

Foto: Yvon Zautsen

Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, schreef vorige maand over de hoge uitval onder verpleegkundestudenten. Landelijk zou bijna de helft van de studenten de opleiding niet afmaken. Bij Avans zijn ze verbaasd over het hoge percentage. “Dat herken ik echt niet.”

In het studiejaar ‘17/‘18 viel slechts 6,84 procent van de Verpleegkundestudenten van Avans uit. Dat de uitval bij de Verpleegkundeopleidingen in Breda en Den Bosch zo laag is, is volgens Anouk van Lange, adjunct-directeur van de Academie voor Gezondheidszorg, te danken aan meerdere factoren.

Kleinschaligheid
“We zijn in staat om de kleinschaligheid in het onderwijs te behouden”, zegt Van Lange. Dat begint al in de propedeuse. Eerstejaars hebben veel contacturen in kleine groepen. “Studenten voelen zich gezien. Doordat ze nauw samenwerken met docenten, heerst er een sfeer waarin ze vragen kunnen stellen, feedback durven geven en ontvangen. Ze voelen zich veilig in ons leerklimaat.”

Dat veilige gevoel leidt ertoe dat studenten problemen durven te bespreken met docenten of hun studieloopbaanbegeleider. “Daardoor kunnen we ze hulp of extra ondersteuning bieden”, vertelt Van Lange. “Dat kan uitval of vertraging voorkomen.”

Reëel beeld
Tot nu toe had Verpleegkunde een numerus fixus. Studenten die zich aanmeldden voor de opleiding, moesten in het kader van decentrale selectie een dag onderwijs volgen bij Avans, kregen huiswerkopdrachten mee en kwamen terug voor een toetsdag. “Ik denk dat studenten zich daardoor sneller thuis voelden en zich al vroeg onderdeel voelden van de learning community”, zegt Van Lange. Als we ze vragen hoe ze terugkijken op die dagen, dan horen we terug dat ze daardoor een reëel beeld hebben gekregen. Al voordat ze met de opleiding begonnen, hebben ze de kans gehad om te zien of de opleiding en het toekomstig beroep van hbo verpleegkundige bij ze passen.”

Numerus fixus losgelaten
Als de numerus fixus volgend studiejaar wordt losgelaten en de opleiding niet meer mag selecteren, komen onderdelen van die selectie wel terug tijdens verplichte studiekeuze-activiteiten. “Zodat studenten nog steeds kunnen zien: hoe werkt het hier?”

Veel aandacht
“De factoren waar we invloed op kunnen uitoefenen, daar besteden we veel aandacht aan”, zegt Van Lange. “Dat heeft gezorgd voor minder uitval in de propedeuse en ook het rendement na vier jaar is verbeterd. Een uitval van 45 procent, daar ben ik echt verbaasd over. Ik heb die cijfers ook nooit gehoord in het landelijk overleg van de opleidingen Verpleegkunde.”

Punt. Of had jij nog wat?

Dorine van Namen

Die 45% betreft het aandeel studenten dat er niet in is geslaagd om binnen 5 jaar een diploma bij dezelfde opleiding te behalen. Het zijn landelijke cijfers, die je bij de VH kunt checken.

2018-10-24 17:06:01

Meer lezen?