Terug naar overzicht

Nog nooit zoveel hbo-studenten: Avans groeit met 11 procent

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 met 3,4 procent naar recordhoogte gegroeid: er schreven zich 110.307 eerstejaars in. Het totale aantal hbo’ers was nooit eerder zo hoog: het waren er in oktober 456.633. Van de grote hogescholen groeide de instroom bij Avans het hardst: met 11 procent.

Het aantal eerstejaars bij de associate degree-opleidingen groeide opnieuw flink: met ruim 30 procent. Vooral mbo’ers weten de weg naar de tweejarige opleidingen steeds beter te vinden. Het totale aantal ad-studenten is in vier jaar tijd verdubbeld. De Vereniging Hogescholen is ook verheugd over de aantrekkende instroom bij de deeltijdopleidingen, die lange tijd een kwijnend bestaan leden.

Pabo’s
Ook niet verkeerd is het herstel bij de pabo’s: 10,2 procent meer eerstejaars dan in 2017. Geen enkele hbo-opleiding groeide dit jaar harder. Opvallend is ook het toenemende aantal 30-plussers dat een deeltijdopleiding volgt.

In de gezondheidszorg, een andere ‘tekortsector’, groeide het aantal eerstejaars met 6,1 procent, onder meer dankzij de start van enkele nieuwe masteropleidingen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen verwacht dat de groei zal doorzetten nu vrijwel alle verpleegkundeopleidingen hebben besloten om de numerus fixus los te laten.

De grootste
Van de grote hogescholen groeide de instroom bij Avans het hardst: met 11 procent. In absolute aantallen kozen er bijna 2.000 meer eerstejaars voor Fontys (+ 5,4 procent). Die heeft nu meer eerstejaars (12.190) dan de Hogeschool van Amsterdam (11.883), die haar instroom met bijna 7 procent zag slinken.

De HvA is nog wel altijd de grootste hogeschool van Nederland met in totaal 44.993 ingeschreven studenten, op de voet gevolgd door Fontys (43.650) en op enige afstand door de Hogeschool Rotterdam (38.680).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?