Terug naar overzicht

Deze studenten behartigen jouw belangen in de Avans Medezeggenschapsraad

In het nieuwe studiejaar begint de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) met een nieuwe studentengeleding. De studentleden stellen zich voor.

Thijs van den Oord
Derdejaarsstudent Commerciële Economie, Breda

“Het is zaak dat Avans voorop blijft lopen in een continu veranderende omgeving waarin maatschappelijke trends leidend zijn.
Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat een school meer focust op ontwikkeling in plaats van op cijfers. Het is belangrijk dat Avans Hogeschool blijft kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van studenten en deze meeneemt in de beoordeling. “
Lees hier verder.


Rick Zagers
Laatstejaarsstudent Bestuurskunde, Den Bosch

“Avans is de beste hogeschool van Nederland maar als ze dit willen blijven, moet er wel veel veranderen. Er moet goed worden geluisterd naar de wensen van studenten van nu en morgen. Daarom moeten colleges worden opgenomen en op BlackBoard komen. Ook moet de student meer te zeggen krijgen over wanneer en hoe zij onderwijs willen volgen.” Lees hier meer.


Nikki van Amerom
Eerstejaarsstudent Bedrijfskunde, Breda

“Ik wil dat meer mensen weten wat de AMR is, zodat wij de studenten beter kunnen vertegenwoordigen. Ik kan dan op deze manier klaar staan voor hen en dan weten zij waar ze aan de bel moeten trekken als zij ook eventueel input willen leveren.” Lees hier meer.


Mustafa Yucesan
Tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde, Den Bosch

“Er zijn heel veel verbeterpunten binnen Avans Hogeschool die intern aangepakt dienen te worden. Het eerste fenomeen wat ik graag zou willen benoemen is de beperkte beschikbaarheid van de projectruimtes.” Lees hier meer.Chaimae Ettalhaoui
Tweedejaarsstudent Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Den Bosch

“Naast de facilitaire behoeftes zoals werkplekken, geen les meer in de noodlokalen en meer koffieapparaten; zou ik voornamelijk de studentenbetrokkenheid willen vergroten en meer in willen zetten op studentenwelzijn.” Lees hier meer.Chiel van Gerwen
Tweedejaarsstudent AD Ondernemen, Den Bosch

“Examencommissies. Ze hebben wat te zeggen maar man, wat kunnen die vervelend zijn. Ik vind dat examencommissies meer moeten meedenken met studenten om tot een goede oplossing te komen en eens met een ander antwoord mogen komen dan ja of nee.” Lees hier meer.Fatima Mussarat Razzak
Eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde, Den Bosch

“Onder andere: een rooster dat voor studenten efficiënt is. Soms schrik ik van de prijzen in de kantine. Daarom zal ik mij hardmaken voor een verlaging van deze prijzen. Geen boetes meer voor een late inschrijving voor de tentamens. Geen noodlokalen meer, maar kwalitatief onderwijs in kwalitatieve ruimtes.” Lees hier meer.


Juliette Folkers
Derdejaarsstudent Accountancy, Den Bosch

“Ik zou graag de samenwerking tussen de verschillende academies willen verbeteren. Gedurende mijn stage en masterclasses ben ik er achter gekomen hoe belangrijk het is om te kunnen samenwerken met mensen van verschillende academies.” Lees hier meer.


Martijn Mostert
Derdejaarsstudent Business IT & Management, Breda

“Betere verbinding tussen student en werkveld door multidisciplinaire samenwerking; en het contact aanscherpen tussen medezeggenschapsraden van verschillende instellingen.” Lees hier meer.Rik van den Reijen
Derdejaarsstudent Mechatronica, Breda

“Mijn hoofdpunt is dat ik meer startup-cultuur binnen Avans wil zien. Er lopen een hoop studenten rond met goede ideeën, maar niet de kennis, het geld of het netwerk om ze te realiseren. Daarnaast zou ik graag e-learning door studenten willen oppakken.” Lees hier meer.

Punt. Of had jij nog wat?

Machteld Harmsen - lid Avans Medezeggenschapsraad

Hallo Renze, dat vindt de AMR ook jammer, want we proberen altijd een brede vertegenwoordiging te hebben. Als je Tilburgse studenten kent die lid zouden willen worden, horen we het graag!

2019-09-20 08:39:06

Renze Atzema

Toch jammer dat er in de AMR geen enkele student van Avans Tilburg zit...

2019-09-09 23:21:26

Meer lezen?