Terug naar overzicht

Keert de Nationale Studenten Enquête op korte termijn terug?

Zowel Elsevier als Keuzegids kunnen dit jaar bij het maken van rankings geen gebruik maken van recente data van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dat leidt tot verrassende rankings. Maar komt de NSE dit studiejaar nog terug?

De hogescholen besloten de medewerking aan de NSE te staken omdat door fouten die samenhangen met de nieuwe privacywetgeving de resultaten niet betrouwbaar zouden zijn. 

Probleem
Het probleem met de NSE voor de hogescholen was dat gegevens niet terug te leiden waren tot de opleiding. Vanwege de privacywetgeving was die koppeling eruit gehaald, vooral op verzoek van de studentenvakbonden. “Dat zorgt ervoor dat de NSE alleen een algemeen beeld geeft van de tevredenheid, maar niet specifiek per opleiding”, legt bestuursvoorzitter Paul Rüpp uit. Juist die specifieke resultaten hielpen opleidingen om zaken te verbeteren.

‘Men wil eind dit studiejaar weer een NSE uitvoeren, maar of dat gaat lukken is de vraag’

Het ministerie van onderwijs heeft met studiekeuze123 (de organisatie achter de NSE), de hoger onderwijsinstellingen en de studentenvakbonden gezocht naar een oplossing. Zij komen er onderling niet uit De minister gaat nu een ‘rechtspersoon’ aanwijzen om de enquête uit te voeren: een stichting of instantie. Deze gaat studiekeuze-informatie verzamelen en verspreiden, maar ook onderzoek doen naar studenttevredenheid en studentbetrokkenheid, schrijft de minister.

“ Men wil eind dit studiejaar weer een NSE uitvoeren, maar of dat gaat lukken is de vraag”, zegt Rüpp. Eerder gaf de bestuursvoorzitter al aan het een goed idee te vinden om de NSE nog maar eens per drie jaar af te nemen. “Dan heb je als opleiding ook tijd om zaken wezenlijk te verbeteren en daarna goed te evalueren.”

Ook zonder de NSE gaat Avans door met kwaliteitstoetsing. Binnen het Leer- en Innovatiecentrum en de opleidingen wordt daar op verschillende manieren aan gewerkt. Denk aan blokevaluaties en de Avans Vragenbank.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?