Terug naar overzicht

Ook hbo-propedeuse-studenten mogen alvast aan het wo beginnen

Sommige hbo’ers willen met hun propedeuse doorstromen naar de universiteit. Als zij door de coronacrisis net niet op tijd klaar zijn, mogen ze van de minister toch alvast beginnen, op voorwaarde dat ze de ontbrekende studiepunten later behalen.

Onderwijsinstellingen werken keihard, maar de kans is groot dat studenten studievertraging zullen oplopen door de coronacrisis. Dit kan voor problemen zorgen bij de aanmelding voor een vervolgopleiding. Hbo’ers bijvoorbeeld die na hun eerste jaar naar de universiteit willen, dreigen niet te worden toegelaten omdat zij nu niet al hun punten kunnen behalen.

Voorwaarde
Daarom heeft minister Van Engelshoven met de universiteiten afgesproken dat zij hier komend studiejaar soepeler mee om mogen gaan. De versoepeling is geen vrijstelling: uiteindelijk moeten de hbo-studenten alsnog hun propedeuse behalen. Hier krijgen zij tot 1 januari 2021 de tijd voor. Bovendien moeten zij vooraf een verklaring van hun hogeschool krijgen waarin staat dat zij de propedeuse inderdaad snel genoeg kunnen afronden.

Soortgelijke maatregelen zijn al genomen voor bachelorstudenten die een master willen doen. Ook zij moeten een verklaring laten zien en krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om hun vooropleiding af te maken.

Niet slecht
Sinds 2014 hoeven universiteiten studenten met een hbo-propedeuse niet meer automatisch toe te laten tot hun bacheloropleidingen. De indruk bestond dat zij het universitair niveau niet altijd aankonden. Toch deden de hbo-propedeuse-studenten het zo slecht nog niet op de universiteit, bleek in 2011 uit onderzoek van het HOP. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?