Terug naar overzicht

Paffen is zó pre-corona: nooit meer door een rookwalm naar Avans

Vanaf augustus mag je op geen enkel schoolterrein in Nederland meer roken. Avans is al een hele poos rookvrij, er kan nergens een sigaret opgestoken worden in en rondom onderwijsgebouwen.

‘Hier rust Nico Tine’, prijkte begin juni 2018 op een houten kruis naast een rookzone op de Hogeschoollaan. Avansstudent Joop Cappon plaatste het bord bij wijze van aanklacht. “Als je naar het Quadrium gaat, moet je noodgedwongen door een rookwalm lopen. Passief roken is heel schadelijk, maar bij Avans ben je onvrijwillig een roker”, verzuchtte hij tegenover Punt. Uit een rondvraag bleek toen dat hij lang niet de enige was die zich mateloos ergerde aan het bekende rookgordijn bij de ingang van het hoofdgebouw.

‘Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken’

Maar de tijd dat studenten en medewerkers zich eerst een weg moesten banen door een damp van sigarettenrook om in het gebouw te geraken, is nu voorgoed verleden tijd. Een student of medewerker spotten met een sigaret in de mondhoek, het is een zeldzaamheid: de roker is een paria geworden.

Vanaf 1 augustus is het bij wet verboden om te roken op of rond een onderwijsterrein. Avans heeft het verbod al in april ingevoerd. “Daarmee zorgen we voor een gezonde omgeving waarin studenten worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken”, schrijft de hogeschool in een verklaring.

2040
Het landelijk rookverbod vloeit voort uit het streven van de regering naar een generatie jongeren die helemaal niet meer rookt. Het zien van roken zet aan tot zelf roken, stelt staatssecretaris Paul Blokhuis. “Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt. Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040″, schrijft hij in een toelichting op Rijksoverheid.nl.

Iedereen verantwoordelijk
Maar hoe wordt het rookverbod bij Avans gehandhaafd? “In principe is iedereen bij Avans verantwoordelijk”, zegt Marc Ruis communicatieadviseur en betrokken bij het projectteam Avans Rookvrij. “Wij sporen medewerkers én studenten aan om overtreders aan te spreken op hun gedrag”, vervolgt hij. Alleen samen kunnen we het verbod handhaven, zo lijkt het devies te luiden.

Volgens Ruis werkt Avans ook aan een scenario om medewerkers van de hogeschool te trainen, zodat ze weten hoe wat ze moeten doen als iemand toch een sigaret opsteekt. Landelijk gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op de handhaving van het verbod. Wordt er tóch gepaft op het terrein, dan kan Avans fors beboet worden: tot 4500 euro per overtreding. 

Over de handhaving zei Blokhuis vorige maand: “Zoals onderwijsinstellingen nu het rookverbod binnen hun gebouwen handhaven, zullen ze straks ook buiten op moeten letten.” En: “We moeten ook praktisch zijn. Scholen hoeven natuurlijk niet ’s avonds in de bosjes te posten om te controleren dat er niemand rookt.”

Lees wat studenten vinden van het rookverbod: Avans helemaal rookvrij in 2020: ‘Beter, dan kun je elkaar niet beïnvloeden’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?