Terug naar overzicht

Cobex zoekt nieuwe lichting studentleden

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex), de onafhankelijke rechtbank van Avans, en de Geschillenadviescommissie (GAC) zoeken nieuwe studentleden.

Cobex treedt op bij geschillen tussen student en opleiding. Een student die het bijvoorbeeld niet eens is met het besluit van de examencommissie over studieadvies of uitslag van een tentamen, kan beroep aantekenen bij Cobex. Naast studentleden buigen ook externe voorzitters, externe griffiers en docent- of medewerkersleden zich tijdens een zitting over de zaak.

Zittingen
Als studentlid neem je deel aan de zittingen. Er zijn er zo’n dertig per jaar. Als lid van het Cobex heb je tijd nodig om je in te lezen en voor te bereiden. Een zitting duurt meestal een half uur tot drie kwartier. Dan mag je vragen stellen aan beide betrokken partijen, waarna het college een beslissing neemt. Studentleden zitten niet in het Cobex om de belangen van studenten te behartigen, maar om te oordelen over de toepassing van het recht. Lees hier de ervaringen van studentleden die op dit moment in het Cobex zitten.

Vergoeding
Cobex zoekt nieuwe studentleden die bij Avans studeren en minimaal in het tweede jaar van hun studie zitten. Studenten worden benoemd voor twee jaar en ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. Je kunt reageren door middel van een kort cv met motivatiebrief op te sturen naar cobex@avans.nl. Meer informatie over het Cobex vind je hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?