Terug naar overzicht

Vijf nieuwe academies al gestart met werken aan herclustering

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Vijf van de elf nieuwe Avansacademies zijn in februari versneld gestart met de herclustering die gepland staat voor uiterlijk 1 september 2022. De nieuwe directies zijn nu al verantwoordelijk en bevoegd om in hun nieuwe academie te werken aan kwartiermakersopdracht 2 en zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken, inclusief het formeel leiderschap voor alle academiemedewerkers.

De nieuwe academies die versneld zijn gestart met de herclustering zijn de Academie voor Management & Finance, de Academie voor Technologie en Innovatie X, de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving, de Academie voor Management, Bestuur en Finance en de Academie voor Technologie en Design. Zo kunnen directieleden en medewerkers al eerder vanuit de nieuwe academie samenwerken aan de doelen van Ambitie 2025.

Twee academies blijven in de huidige organisatie-inrichting werken tot de start van het nieuwe collegejaar, maar worden al wel aangestuurd door de directie van de nieuwe academie. Het gaat om de opleidingen die gaan behoren tot de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap en Avans Creative Innovation.

De nieuwe academies die vasthouden aan de gestelde datum van 1 september 2022 zijn de Academie voor Welzijn & Gezondheid, de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid, de Academie voor Business en Entrepreneurship en de Academie voor Life Sciences en Technologie.

Positief
Het College van Bestuur (CvB) is positief over het initiatief van de academies om sneller te starten met de herclustering, mits de kwartiermakers voldoen aan voorwaarden met betrekking tot afstemming, personele zorg, financiële zaken, communicatie en medezeggenschap.

Hinder studenten 
Onder de leden van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) waren wel wat vragen over de versnelling van de herclustering. Zo vroegen studentleden zich af of studenten daar hinder van zouden ondervinden. Dat is niet het geval volgens Sarah Wilton, lid van het CvB van Avans. Tijdens de AMR-vergadering van 25 januari vertelde ze dat het voor veel studenten nu ook niet nodig is om te weten wie hun academiedirecteur is. Daarmee was de studentgeleding tevreden. 

De AMR wilde ook graag weten wat de impact van de versnelling is op academies die op 1 september starten met het werken in de nieuwe vorm. “Dat heeft het wel en niet. Deze academies kunnen kijken hoe het is gegaan bij de anderen. Daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Aan de andere kant kan het zo zijn dat ze op bepaalde zaken een grote inspanning gaan leveren op het moment dat ze starten in september, wanneer ook het nieuwe studiejaar van start gaat”, aldus Wilton.

Een overzicht van alle nieuwe academies en de directies vind je hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?