Terug naar overzicht

Cobex: student spant zaak aan over afstudeerdrempel voor toekomstige studenten

Illustratie: Daan van Bommel
Student spant zaak aan tegen de examencommissie. Illustratie: Daan van Bommel

Een vierdejaarsstudent Technische Informatica krijgt van de examencommissie geen vrijstelling van de afstudeerdrempel. De student mist negen studiepunten en haalt de drempel niet. Hij is het daar niet mee eens en gaat daarom naar het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

“Dit beroep heeft eigenlijk helemaal geen zin meer”, zegt de Cobex-voorzitter in de Teams-vergadering. De student knikt in zijn camera. Hij mag, los van het besluit in de hoorzitting, niet meer beginnen met afstuderen. Daar is het te laat voor. De voorzitter vraagt aan de student waarom hij alsnog in beroep gaat tegen de examencommissie. “Als principieel punt voor toekomstige studenten”, legt de student uit. Verdere uitleg geeft hij niet.

De student heeft nu 111 studiepunten uit jaar 2 en 3. Afstuderen mag pas vanaf 115 studiepunten, staat in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van zijn opleiding. De student mist dus nog vier studiepunten voor de afstudeerdrempel en komt er negen tekort voor de totale 120 studiepunten.

‘Niet slim’
Daarom kan de examencommissie geen vrijstelling geven, legt de voorzitter van de commissie uit. De student mag dus nog niet beginnen met afstuderen. “We mogen dispensatie geven op de afstudeerdrempel, maar alleen in uitzonderlijke gevallen. In het geval van de student is dat niet.” Ze vindt hier vrijstelling geven “niet slim”.

Nee, de student heeft geen belang bij het besluit van de hoorzitting. Dit studiejaar mag hij niet meer afstuderen. Toch is hij het oneens met de examencommissie om zijn verzoek tot vrijstelling van de drempel af te wijzen. “Ik vind dat de opleiding geen rekening houdt met de werkelijke studielast. Dat moet veranderen”, vertelt de student. Wat hij precies bedoelt met de studielast, wordt niet duidelijk. Hij komt in deze zaak op voor het belang van potentiële studenten die in dezelfde situatie belanden.

Missende studiepunten
De student geeft ook aan dat zijn missende studiepunten onderweg zijn. Hij heeft al zijn open vakken voor jaar 2 en 3 ingeleverd, maar die zijn nog niet beoordeeld. Het docentlid van Cobex vraagt: “Als alles nu meteen wordt nagekeken, zou je dan wel de afstudeerdrempel halen?” De student knikt opnieuw in de camera.

Maar volgens de examencommissie werkt dat niet op die manier. De student moet éérst zijn studiepunten krijgen en daarna mag hij beginnen met afstuderen, vertelt de voorzitter. “Dat de student een opdracht inlevert, betekent nog niet dat hij een voldoende haalt.”

‘Een opdracht inleveren betekent nog geen voldoende’

Voorzitter van de examencommissie

‘Vervelende timing’
Het eerstvolgende moment voor afstuderen is in het nieuwe studiejaar na de zomervakantie. De student zegt dat hij nu een lange periode niks heeft voor zijn studie, omdat hij alles al heeft ingeleverd. De Cobex-voorzitter spreekt de examencommissie daarop aan: “Als ik de student nu zo hoor, zit hij een halfjaar uit zijn neus te peuteren.”

De voorzitter van de examencommissie begrijpt dat het vervelend is voor de student, maar geeft aan dat de afstudeerdrempel niet voor niets is opgezet. “Het is een vervelende timing voor de student. Maar pas wanneer hij de drempel haalt, krijgt hij toestemming om te beginnen met afstuderen.”

De Cobex-voorzitter vindt dit “mosterd na de maaltijd” van de examencommissie. Het laatste woord krijgt de student, maar die heeft niks meer toe te voegen.

Het Cobex verklaart het beroep van de student ongegrond. Hij mag pas in het nieuwe studiejaar beginnen met afstuderen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?