Terug naar overzicht

AMR stemt unaniem in met voorstel voor pilot gratis menstruatieproducten

Menstruatieproducten gratis beschikbaar stellen voor studenten. Als het aan Frederique Veenstra en Luc Goos ligt, gaat Avans dat doen. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde afgelopen dinsdag unaniem in met het voorstel van de twee studentleden om een pilot te starten. Het College van Bestuur moet zich er nog over uitspreken.

Frederique, derdejaars Mens en Techniek en Luc, derdejaars Communicatie, schreven het plan voor de pilot. Daarvoor hadden ze de afgelopen maanden onder andere contact met andere onderwijsinstellingen en ze ondervroegen vierhonderd studenten in een enquête. Afgelopen dinsdag werd het stuk besproken in de AMR en de leden stemden unaniem vóór.

“Sociale veiligheid is een belangrijk thema in de medezeggenschap”, vertelt Luc. “Menstruatieproducten gratis beschikbaar stellen is iets waardoor studenten zich echt veiliger voelen.” Universiteit Utrecht startte daar onlangs een pilot mee.

Eigen geld
Dat het onderwerp ook leeft binnen de hogeschool, werd de afgelopen maanden wel duidelijk voor de studenten. Ze hoorden dat een Avansdocent van eigen geld een kastje met gratis producten wilde ophangen en dat twee studieverenigingen daar financieel aan wilden bijdragen.

Het stuk van Frederique en Luc ligt nu bij het College van Bestuur van Avans. De studenten hopen op een positieve reactie. “Dan willen we de pilot samen met het CvB vormgeven”, zegt Luc. “En natuurlijk goed evalueren. Hoeveel kost het Avans om gratis menstruatieproducten aan te bieden? Worden ze op de goede plek aangeboden? Geeft het studenten daadwerkelijk een veiliger gevoel?” Het is nu afwachten. “Maar we vertrouwen erop dat het CvB door het stuk dat we hebben aangeleverd een goede beslissing maakt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?