Terug naar overzicht

NSE: Studenten Avans positief over inclusiviteit, toetsing kan beter

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Studenten van Avans vinden de hogeschool een veilige en inclusieve school. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE) die vandaag is gepubliceerd. Toetsen en beoordelingen kunnen volgens de studenten beter.

Over het algemeen zijn de studenten tevreden over het onderwijs en scoort de hogeschool op alle items van de NSE bovengemiddeld. Studenten vinden de inhoud en de opzet van hun opleiding goed, het sluit ondermeer aan bij de actuele ontwikkelingen.

Inclusiviteit
In vergelijking met andere hogescholen in Nederland scoort Avans op inclusiviteit het hoogst van allemaal. Uit de NSE blijkt dat Avans een veilige en inclusieve omgeving is waar studenten gelijk behandeld worden. Studenten zijn tevreden over de sfeer in het algemeen en voelen zich thuis bij Avans.

lees ook: Avans start pilot met genderneutrale toiletten: ‘Dat ze er nu eindelijk komen, doet mij veel’

Docenten
Studenten zijn te spreken over hun docenten. Ze hebben kennis over de beroepspraktijk. Ook vinden ze dat er ruimte is om docenten vragen te stellen.

Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur van Avans, is trots op de resultaten: “Het is goed om te lezen dat studenten onze docenten roemen én dat ze daarnaast ook de algehele sfeer bij Avans waarderen. Leren doe je het beste in een veilige omgeving waar je je prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn. Dat vinden we belangrijk en daar is veel aandacht voor. De goede resultaten betekenen niet dat we achteroverleunen. We werken samen aan het onderwijs van morgen.”

Communicatiemedewerker rondom de NSE binnen Avans, Eric van Oevelen, is tevreden over de uitslag van de enquête. “Het is een raar jaar geweest met de coronaperiode. We gaan nu weer richting normaal maar dat heeft natuurlijk bij het oordeel van de studenten nog wel meegeteld”, merkt hij op.

Toetsing
Studenten vinden dat er nog gewerkt mag worden aan de toetsing en afstandsonderwijs. Avans scoort gemiddeld daar het laagst op. Studenten zijn het minst tevreden over de feedback die zij krijgen. Opvallend is dat er een lichte daling is op alle items binnen dit thema. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het afgelopen studiejaar nog onderwijs op afstand is gegeven. Op onderwijs op afstand scoort Avans het laagst.

Betrokkenheid
Een verbeterpunt voor Avans is de cognitieve betrokkenheid bij de studenten. Avansstudenten zijn buiten de studieactiviteiten weinig bezig met de lesstof om deze in het dagelijkse leven toe te passen. Daarnaast vindt een op de drie studenten de werkdruk bij Avans te hoog.

Ad
Studenten van de tweejarige Associate degrees opleidingen zijn te spreken over Avans. Bij de Ad opleidingen van Avans in Den Bosch staan Ad Communicatie en Ad Logistiek in de top 5. Deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde in Tilburg scoort hoog en bij de voltijdopleidingen scoren Autonome Beeldende Kunst en Technische Informatica in Den Bosch het beste.

Enquête
Dit jaar heeft een op de drie studenten de Nationale Studenten Enquête ingevuld. Dat komt neer op zo’n 178 duizend hogeschoolstudenten in Nederland. De enquête wordt ieder jaar afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De resultaten zijn terug te vinden in het NSE dashboard, waar je alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?