Terug naar overzicht

Studenten nog net zo (on)tevreden als vorig jaar

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Studenten van hogescholen en universiteiten zijn ongeveer even tevreden met hun opleiding als vorig jaar tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de Nationale Studenten Enquête.

Eén op de drie studenten in het hoger onderwijs heeft dit voorjaar de vragenlijst van de NSE ingevuld: 109 duizend wo-studenten en 178 duizend hbo-studenten. Ze kregen vragen over het onderwijs, hun docenten, de faciliteiten en meer.

Aan de universiteit is 79 procent tevreden of zeer tevreden met de opleiding in het algemeen. In het hbo is dat 66 procent. Die scores zijn nagenoeg hetzelfde als in 2021. De tevredenheid is nauwelijks veranderd, ondanks alle opgedane ervaring met online onderwijs en lockdowns.

Voordat de coronacrisis uitbrak, waren studenten enthousiaster: 84 procent van de wo-studenten en 73 procent van de hbo-studenten was tevreden met hun onderwijs.

Aangepaste vragenlijst
Volgens de stichting Studiekeuze123, die de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs organiseert, kun je die vergelijking eigenlijk niet maken. De vragenlijst is namelijk aangepast. Je zou deze nieuwe scores niet meer naast die van vroeger kunnen leggen. Maar de enquête gebruikt nog steeds een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) en de eerste vraag is nog steeds het oordeel over de opleiding in het algemeen.

Er zijn overigens flinke verschillen tussen de sectoren. Van de wo-studenten in de ‘landbouw en natuurlijke omgeving’ is 88,4 procent tevreden, terwijl slechts 3 procent ontevreden is. Bij rechten en economie is zo’n 75 procent tevreden, met 7,5 procent ontevreden studenten.

Hoe studenten Avans beoordelen lees je hier

In het hbo is het patroon vergelijkbaar. Ook daar steken de ‘groene’ opleidingen erbovenuit met een tevredenheid van 76,6 procent en 6,3 procent die van de opleiding baalt. Maar de tevredenheid zinkt onder de 60 procent bij studenten van juridische hbo-opleidingen en daar is maar liefst 12,3 procent ontevreden.

Sterke en zwakke kanten
De uitkomsten van de NSE verschijnen bij de informatie over opleidingen op de website Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers zich kunnen oriënteren. Ook weekblad Elsevier en de Keuzegids baseren zich op de uitkomsten. Verder kunnen opleidingen de uitkomsten gebruiken voor reflectie op hun sterke en zwakke kanten.

De studentenenquête is een omstreden instrument, niet in de laatste plaats omdat de uitkomsten tot ranglijstjes leiden. Zijn opleidingen onder aan de ranglijst inderdaad slechter dan bovenaan? En hoe vergelijkbaar zijn de uitkomsten precies? Er was bovendien gedoe met de uitvoering, wat bij de instellingen tot onwil leidde.

Verplicht
De hogescholen hebben vlak voor de coronacrisis een jaar niet meegedaan omdat ze problemen hadden met de gang van zaken. Het toenmalige kabinet heeft deelname toen verplicht gesteld, zodat de instellingen zich niet langer aan de enquête kunnen onttrekken.

De stichting Studiekeuze123 doet haar best om de sfeer goed te houden. “Het is bijzonder te noemen dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding nagenoeg gelijk is gebleven met 2021, ondanks het vele thuiszitten en de druk die de pandemie nog altijd met zich meebrengt”, stelt directeur Ingrid Kolkhuis Tanke in het persbericht. “Grote complimenten dus.”

In het eerste jaar van de coronacrisis, 2020, ging de enquête overigens helemaal niet door. De opleidingen moesten opeens online onderwijs geven en hadden wel iets anders aan hun hoofd dan aandacht vragen voor de NSE.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?