Terug naar overzicht

Forse boete dreigt voor NCOI

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

De particuliere opleidingen van NCOI hebben onrechtmatig honderden diploma’s verleend en cursisten verkeerd voorgelicht. Dat kan een boete opleveren van 900 duizend euro, of zelfs meer.

Onderwijsaanbieders mogen zichzelf niet zomaar hogeschool of universiteit noemen. Bovendien moeten opleidingen zijn goedgekeurd voordat ze bachelor- en masterdiploma’s mogen verlenen.

Onduidelijk
In mei maakte de Onderwijsinspectie bekend dat de NCOI en 15 andere onderwijsaanbieders van hetzelfde bedrijf (Salta Group) de wet hebben overtreden. De inspecteurs hebben daar meermaals op gewezen, maar dat hielp slechts mondjesmaat. Er was in de voorlichting te weinig onderscheid tussen echte opleidingen en ‘cursussen’. Ook werden de termen ‘master’ en ‘hbo’ verkeerd gebruikt.

In antwoord op Kamervragen schrijft Dijkgraaf dat de Salta Group 557 graden onterecht heeft verleend. Bij deze opleidingen stonden een jaar geleden bovendien 622 cursisten ingeschreven.

“Ik heb geen beeld van de mogelijk geleden schade”, schrijft de minister. “Cursisten die zich gedupeerd voelen, kunnen de gang naar de rechter maken.”

Boete
Wel overweegt hij de instellingen een bestuurlijke boete te geven. Zo’n boete kan maximaal 900 duizend euro bedragen, of, als dat meer is, 10 procent van de omzet van de onderwijsaanbieder. Het ministerie heeft sinds 2017, toen de wet werd aangescherpt, negen boetes aan andere instellingen opgelegd voor vergelijkbare overtredingen.

De hoogste was voor de stichting La Haye Applied Science University. Die moest in april van dit jaar 125 duizend euro betalen omdat ze zichzelf bijna vier jaar lang university had genoemd in plaats van hogeschool. Er waren 124 bachelorgraden, 19 mastergraden en zelfs 46 doctorsgraden ten onrechte verleend. De hogeschool was daar volgens de inspectie mee doorgegaan nadat ze al een waarschuwing had gekregen.

Dat waren dus bijna tweehonderd graden. Bij NCOI gaat het om een veelvoud daarvan. Minister Dijkgraaf laat de Kamer weten dat hij de rapporten bestudeert en dan pas een besluit zal nemen over een eventuele boete.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?