Terug naar overzicht

Russische Avansstudenten betalen volgend jaar wettelijke collegegeld in plaats van instellingsgeld

Vier zittende Russische Avansstudenten mogen blijven studeren volgens een gereduceerd collegegeldtarief. Zij hoeven, net als Oekraïnse studenten, niet het instellingsgeld te betalen dat eigenlijk voor studenten van buiten de Europese Unie geldt. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde daar dinsdagmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid mee in na een lange discussie.

In maart besloot het College van Bestuur (CvB) om zittende Oekraïense en Russische studenten financieel te ondersteunen. Dat hield in dat ze recht hadden op een eenmalige lening van 2500 euro, een maandelijks bedrag van 250 euro om te voorzien in hun levensonderhoud en een uitstel van de betaling van het collegegeld voor dit collegejaar. Vorige week werd in de AMR duidelijk dat die hulp ook het komende collegejaar beschikbaar blijft voor zittende Oekraïners bij Avans én voor nieuwe studenten.

Wettelijke collegegeld
Ook stemde de raad vorige week in met een voorstel van het CvB dat deze groep studenten komend collegejaar niet het instellingsgeld voor studenten van buiten de Europese Unie moet betalen – een bedrag van ruim 7000 euro -, maar het wettelijke collegegeld van 2200 euro. Evenveel als Nederlandse studenten betalen. Daarin is de hogeschool niet alleen: alle Nederlandse hogescholen doen dat. Dat besluit namen ze na overleg met  Vereniging Hogescholen.

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Sancties
In de vergadering van dinsdag 21 juni werd er in de AMR gestemd of bovenstaande hulp ook beschikbaar moet blijven voor de vier zittende Russische studenten. Door de opgelegde sancties tegen Rusland is het voor deze studenten een stuk lastiger om geld van hun rekening te halen.

Het voorstel riep een hoop vragen op bij een aantal leden van de AMR. Want hoe sympathiek ook, waar ligt de grens en wat werd er voor vluchtelingen uit andere landen bij oorlogen gedaan? Het bleek voer voor discussie.

Hand reiken
“Dit voorstel geldt voor studenten uit Rusland die al ingeschreven staan en is in lijn met maatregelen die we eerder voor hen namen sinds de invasie. Eerder reikten we ze de hand, die trekken we nu niet terug”, zei Jacomine van Ravensbergen, lid van het College van Bestuur. “Het is niet zo dat we nooit iets betekenden voor anderen. We werkten altijd samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Maar of dat oneerlijk is, of dat we tekortgedaan hebben? Ik ben bereid te onderzoeken hoe dat in het verleden was.”

‘Eerder reikten we ze de hand, die trekken we nu niet terug’

-Jacomine van Ravensbergen

Thom van den Brule, juridisch adviseur voor Avans, benoemde het feit dat vluchtelingen uit andere landen vaak binnenkwamen met een andere status. Daardoor konden ze al studeren volgens andere tarieven. “Maar Russische studenten hebben die niet en dienen normaliter instellingsgeld te betalen. De studenten worden door de maatregelen getroffen; het is voor hen lastig om nu aan geld te komen.”

Niet voor niets sancties
Niet iedereen stemde in met het voorstel. Zo was een argument van een docentlid dat de sancties tegen Russen er niet voor niets zijn. “Maar we moeten studenten niet straffen voor een situatie in hun thuisland waar ze zelf niets aan kunnen doen. We moeten deze studenten wat mij betreft helpen. Dat deden we al eerder, waarom geven we ze nu niet het laatste zetje? Het gaat om vier personen”, reageerde een studentlid. Vier personen onthielden zich uiteindelijk van stemming, drie stemden tegen. Dertien leden stemden voor, wat de kleinst mogelijke meerderheid is.

De financiële tegemoetkoming geldt alleen voor de vier huidige Russische studenten bij Avans, die van plan zijn hun studie af te maken bij de hogeschool. Wanneer nieuwe Russische studenten zich melden, moeten zij wél het instellingsgeld betalen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?