Terug naar overzicht

Avans houdt academieraadsverkiezingen voor alle academies

Wietse van Bruggen zit in de academieraad

Wil jij meedenken en -beslissen over wat er in je academie gebeurt? Dan kan je meedoen aan de verkiezingen van de academieraden die op 11 en 12 oktober plaatsvinden. Alle 11 voltijdacademies zijn op zoek naar nieuwe student- en medewerkersleden die met hun directie alle niet-onderwijsgerelateerde onderwerpen willen bespreken.

Leden van academieraden doen hetzelfde als wat leden in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) doen, met het grote verschil dat ze dit alleen voor hun eigen academie doen en de AMR voor de hele hogeschool. Studenten en medewerkers hebben het tijdens de vergaderingen met elkaar en hun academiedirectie over businessplannen en begroting van de academie, maar ook over organisatiewijzigingen. Daarnaast bespreken ze onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Ook komt de benoeming van directieleden bij de academie of dienst aan bod in de academieraad. De academieraad heeft instemmings- en adviesrecht.

Instemmingsrecht betekent dat de academiedirectie soms alleen een besluit mag nemen als de raad ook met het voorstel instemt. Het is dus voor studenten en medewerkers een manier om een stem in hun opleiding te krijgen. het is daarnaast ook een manier om op school andere ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen. Je leert hoe besluitvorming werkt en hoe je daar zelf invloed op kunt hebben. Bovendien heb je hiermee de kans om Avans beter te maken voor je collega’s en medestudenten.

Handtekeningen
Studenten en medewerkers van een academie die geïnteresseerd zijn in een plek in de raad, moeten hiervoor vooraf vijftien handtekeningen verzamelen. Als je in de raad komt, krijgen studenten een vergoeding van 11,99 euro per uur.

Vanaf dit collegejaar zijn er 11 academieraden in plaats van de 17 van voorgaande jaren. Dat komt door de herclustering. De academieraden waren daarom afgelopen studiejaar tijdelijke raden met leden van alle opgeheven academies. Nu komen er weer nieuw definitieve raden. Het is overigens niet zeker dat er voor elke academieraad verkiezingen komen. Dat hangt af van het aantal inschrijvingen onder studenten en medewerkers van de academie. Zijn er minder kandidaten dan plekken, dan vinden er geen verkiezingen plaats.

Wil jij je kandidaat stellen voor de academieraad? Dat kan via deze link tot en met dertien september. Meer info over de verkiezingen vind je hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?