Terug naar overzicht

Diversiteit en inclusie in feiten en cijfers

Zo ziet het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs er uit

Illustratie: Jowan de Haan

Voor het onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is in kaart gebracht waar dit beleid in het hoger onderwijs tot uitdrukking komt. Hoe draagt de instelling fysiek uit dat ze diverser en inclusiever willen zijn? Wat zien studenten en medewerkers concreet terug van alle voornemens en nota’s?

  1. Dekoloniseren onderwijscurriculum, inclusief lesmateriaal. Dertien van de twintig onderzochte instellingen geven aan hun onderwijsmateriaal onder de loep te houden om het inclusiever te maken.
Illustratie: Jowan de Haan

2. Diversiteitsevenementen. Alle twintig onderzochte instellingen organiseren op enig moment evenementen rondom het thema diversiteit en inclusie. Dat kunnen lezingen zijn en debatten, maar ook netwerkborrels of outreachprogramma’s.

Illustratie: Jowan de Haan

3. Apart fysiek kantoor voor diversity office of diversiteits-beleidsmedewerkers. Op elke instelling is de organisatievorm van het diversiteitsbeleid anders. Vaak maken diversiteitsmedewerkers deel uit van een afdeling hr of studentenzaken. Zeven van de twintig instellingen heeft een apart, herkenbaar, kantoor voor het diversity office.

Illustratie: Jowan de Haan

4. Streefcijfers vrouwelijke hoogleraren. Deze cijfers gelden alleen voor universiteiten en niet voor hogescholen. Alle dertien universiteiten hanteren streefcijfers voor de benoeming van vrouwelijke hoogleraren. Alleen de Technische Universiteit Eindhoven heeft ook een quotum voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat op een bepaald moment moet zijn benoemd.

Illustratie: Jowan de Haan

5. Regenboogzebrapad of ander permanent LHBTI-symbool op de instelling. Bij negen van de twintig onderzochte instellingen troffen we een publiek LHBTI-symbool op het terrein aan. Vaak zijn het regenboogzebrapaden, trappen of een helling.

Illustratie: Jowan de Haan

6. Genderneutrale toiletten. Alle onderzochte instellingen hebben minimaal één genderneutraal, of all-gender, toilet. Maar het is soms even zoeken waar ze zijn en hoeveel het er zijn. Ook Avans heeft sinds vorig collegejaar genderneutrale toiletten.

*De TU Delft heeft de eerste op de planning staan in het eerste kwartaal van 2023, op de faculteit Bouwkunde.

Illustratie: Jowan de Haan

7. Toolkit werving en selectie, toolkit inclusief schrijven vacaturetekst. Ook doen alle onderzochte instellingen iets aan het inclusiever maken van het wervingstraject voor nieuw personeel. Door training en hulpmiddelen aan te bieden bij het werven, en in vacatures duidelijk te stellen dat de instelling open staat voor iedereen.

Illustratie: Jowan de Haan

8. Unconscious bias training. Elke onderzochte instelling heeft een vorm van unconscious bias training. Daarin leren medewerkers en studenten hun eigen blinde vlekken en onbewuste vooroordelen te leren zien en te tackelen. Op de meeste instellingen is de training niet verplicht.

Illustratie: Jowan de Haan

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?