Terug naar overzicht

Nieuw onderwijsmodel van Avans krijgt vorm binnen academies

Foto: Angeline Swinkels

Het invoeren van het nieuwe onderwijsmodel, dat onderdeel is van Ambitie2025, loopt op schema. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het bouwblok Onderwijs. “Sommige academies zijn koploper, andere hebben meer tijd nodig”, zeggen Pauline Kamphorst, bouwblokleider Onderwijs en Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB).

Avans maakt zich aan de hand van de Ambitie2025 klaar voor de toekomst. In dit meerjarenbeleidsplan ligt de focus op de thema’s onderwijsvernieuwing, cocreatie, organisatie, technologie & data en onderzoek. Avans is nu halverwege de implementatie van Ambitie2025. Zo zijn eerder onder andere academies samengevoegd.

Flexibilisering
De grootste verandering is het nieuwe onderwijsmodel. Centraal daarin staat de flexibilisering voor studenten. Die kunnen straks voor een kwart hun opleiding zelf invullen door het kiezen van modules. Ravensbergen: “Studenten gaven al lang aan dat hbo-opleidingen rigide zijn met binnen een opleiding een beperkte keuzevrijheid. Daarbinnen kun je het wel leuk maken en dat doet Avans goed ook gezien de hoge beoordelingen van studenten in de Keuzegids, maar we moesten ernaar kijken.”

Daarnaast noemt Ravensbergen ook het tegengaan van voortijdige uitval van studenten als reden voor de onderwijsvernieuwing. “De uitval wordt steeds hoger. Voor een deel is dat onnodige uitval. Dit model biedt daarin een uitweg en helpt ons. Daarom is Ambitie2025 zo belangrijk”, zegt het CvB-lid.

Om het flexibele onderwijs te kunnen geven, moeten academies zich verder ontwikkelen en innoveren. Zo veranderen onder andere de curricula van academies. Vanaf studiejaar 2024-2025 gaan de meeste academies dit onderwijs aanbieden.

Jacomine Ravensbergen

Stand van zaken
Bouwblokleider Pauline Kamphorst initieert, ondersteunt en bewaakt samen met haar team de vernieuwing van het onderwijs bij die academies. Die tonen zich volgens haar bereid in te zetten op innoveren. Inmiddels zijn de academies geclusterd en werken ze hard om goed onderwijs neer te zetten. “Maar we merken van het begin af aan verschillen. Sommige opleidingen willen het liefst morgen al aan de slag met de keuzemodules, anderen hebben meer tijd nodig”, vertelt ze.

Avans Eduplatform
Avansacademies moeten nog wennen aan een nieuw digitaal platform: Avans Eduplatform. Daarin komen het onderwijsaanbod, de programma’s en modules voor studenten te staan. Docenten kunnen op dat platform hun onderwijscurriculum ontwikkelen, beheren en verbeteren. “Technische opleidingen hebben affiniteit met ict-toepassingen, vinden het leuk en gaan er daarom sneller mee aan de slag”, zegt Kamphorst. Ze wil de essentie van Eduplatform benadrukken. “Als Bouwteam willen we vooral vertellen wat je daaraan hebt.”

Leercoaches
Avans heeft onderwijs- en leercoaches ingezet. Die ondersteunen de academies en houden de voortgang in de gaten. De ervaringen met deze extra coaches zijn wisselend. “De ene academie denkt daarbij: wat fijn, iemand die met ons meedenkt en een spiegel voorhoudt. En voor anderen is het wennen aan een nieuwe situatie”, aldus Kamphorst. “Het kan voelen als controle, maar hoort bij veranderen. Onze bedoeling is niet om te kijken of iedereen het volgens het boekje doet. Maar om met elkaar op te trekken, van elkaar te leren en stap voor stap flexibel onderwijs te realiseren.”

Uitlegvideo van Avans over Ambitie2025

ATIx
Marice Bastiaensen zat in het transitieteam van de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx). Onder leiding van de toenmalige ad-interim directie werd bij het opnieuw inrichten van de academie rekening gehouden met de nieuwe Ambitie.

Uitdagingen
Na een vliegende start stuitte de technische academie op uitdagingen. Zo bleek het nieuwe onderwijsmodel veel materie te zijn. “Het is complex en moeilijk om in één keer te omarmen. Het kost ook tijd om elkaar te vinden, zeker als je opleidingoverstijgend werkt. Iedere opleiding heeft een eigen structuur en cultuur”, vertelt Bastiaensen. Hij geeft aan dat zijn academie ook met ondercapaciteit te kampen heeft. “Als docent ben je bezig met de eerste prioriteit: onderwijs verzorgen. De ruimte in je hoofd om bezig te zijn met het verandermodel, is er dan niet altijd.”

Uitstel start onderwijsprogramma
ATIx gaat door met het ontwikkelen van modules en concretiseren van de blauwdrukken, maar niet om die vanaf 1 september 2023 te implementeren. Ze stellen de start van het nieuwe onderwijs uit naar 1 september 2024. “De uitdagingen hebben ons geleerd een pas op de plaats te maken. We kiezen er nu voor om gefaseerd te implementeren”, aldus de Avansmedewerker. “Als we in september van dit jaar zouden starten met een halve aanpak, maakt dat we uiteindelijk langer met het herstel zitten. We willen het goed neerzetten. Met een juiste basis, de juiste partners in het werkveld en een goed curriculum.”

Over het nieuwe onderwijsmodel is Bastiaensen enthousiast. Hij denkt dat er kansen liggen voor Avans. “Zeker qua samenwerking met het werkveld, zoals met beroepsopdrachten waar studenten veel aan hebben. Ze werken zo met dagelijkse trends. En als docent geeft het de kans zelf bij te blijven in de ontwikkelingen van het werkveld.”

Afbeelding ter illustratie

AMF
Academiedirecteur René Theunis van de Academie voor Management en Finance (AMF) is positief over de nieuwe Ambitie2025. “Ik heb er wel zin in! Het is wel een bord spaghetti geweest waar je alle slierten stuk voor stuk eruit moest halen.” Er zijn volgens Theunis enkele hobbels te nemen. “Denk bijvoorbeeld aan de keuzemodules. Die moeten we met andere opleidingen samen maken. Maar wie gaat daarover en wie wordt straks eigenaar van die keuzemodules? Dat zijn nog vragen die openstaan.”

Ook noemt hij het tempo van implementatie een uitdaging. “Allerlei beleidsdocumenten en kaders komen nu tot ons. Aan mij is het nu om die snel te lezen, te distribueren en daarmee aan de slag te gaan”, zegt hij. “Om klaar te zijn voor de start van het nieuwe curriculum in september 2024.”

Succes
Verbinding tussen directieleden, docenten en ook studenten zal Ambitie2025 tot een succes maken denkt Kamphorst. “Nu we even onderweg zijn, zijn er docenten die goed thuis zijn in het onderwijsmodel. Net als Avansmedewerkers die er in hun team mee te maken krijgen. En zij komen nu met vragen. We willen graag dat iedereen met zijn vragen bij ons terecht kan en ook bijvoorbeeld in de onderwijscommunity. En dat kan.”
Punt. Of had jij nog wat?

Elske

Beste Wat ontzettend mooi om te lezen. Ik ben specifiek nieuwsgierig naar de lerarenopleidingen. Doen die hier ook aan mee? En hoe gaan jullie om met de landelijke kennisbasis vak en generiek? En de landelijke kennistoetsen? Ik hoor graa Groet Elske

2023-05-16 06:44:40

Meer lezen?