Terug naar overzicht

Voorzitter College van Bestuur afwezig tot en met de zomervakantie

Voorzitter van het College van Bestuur van Avans, Philippe Raets, blijft tot en met de zomervakantie afwezig. Begin april liet Avans weten dat hij kampt met fysieke ongemakken.

Raets zou tot en met de afgelopen meivakantie afwezig zijn. Via een bericht zegt hij dat het herstel langer gaat duren. “Het gaat inmiddels iets beter, maar nog niet goed genoeg. Nu aan de slag gaan is nog niet mogelijk. Het is mijn streven om op termijn weer vol aan de bak te gaan. Ik hoop dat ik bij de start van het nieuwe academiejaar weer activiteiten kan gaan oppakken.” Hij ontvangt veel steun en warmte en spreekt ook zijn dank uit voor alle kaarten, bloemen en appjes.

Interim-bestuurder
Het College van Bestuur (CvB) heeft met de Raad van Toezicht (RvT) en directies de afgelopen dagen de situatie bekeken. Voorzitter John Jorritsma van de Raad van Toezicht: “We verlangen naar een spoedig en algeheel herstel van Philippe en wensen hem daar sterkte mee. Vanwege de onzekerheid kiest de RvT op korte termijn voor een aanvulling van het CvB met een toegerust interim-bestuurder. Hiervoor zijn inmiddels een aantal (procedurele) acties ingang gezet.”

Vacature
Daarnaast haalt Jorritsma het vertrek van collegelid Sarah Wilton aan. Eerder deze maand werd duidelijk dat zij vertrekt en voorzitter van het College van Bestuur wordt van de Hogeschool Rotterdam. Jorritsma: “Er wordt volop gewerkt aan het openstellen van de vacature die Sarah per 1 september achterlaat. Het spreekt voor zich dat alle voorgeschreven disciplines in deze trajecten worden betrokken. De RvT rekent op ieders inzet en commitment. Avans is en blijft een parel waar we trots op zijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?