Terug naar overzicht

Nieuwe directeur Juridische Hogeschool: ‘Ik wil de JHS weer op de kaart zetten’

Directeur Sabine Gabriël-Breukers bij de ingang van de Juridische Hogeschool in Tilburg

De Juridische Hogeschool (JHS) Avans-Fontys heeft sinds 15 mei een nieuwe directeur. Sabine Gabriël-Breukers wil de JHS weer goed op de kaart zetten na de storm van kritiek die de opleiding vorig studiejaar kreeg. “Juist vanuit zo’n uitdagende periode kun je verder bouwen en versterken.”

Dat er werk aan de winkel was op haar nieuwe werkplek, wist Sabine Gabriël-Breukers. Toch weerhield dat haar er niet van om Joris Fiers als directeur op te volgen. “Juist vanuit de uitdagende periode die de JHS achter de rug heeft, kun je mijns inziens verder bouwen en versterken. Ik heb een goede landing gehad. Adjunct-directeuren Charlotte Vermond en Marjon Kollau hebben al een goede ontwikkeling in gang gezet en samen met studenten en medewerkers belangrijke stappen gemaakt naar verbetering.”

Dit speelde er bij de JHS
In korte tijd kwam de JHS veelvuldig in het nieuws. Zo waren er studenten die petities startten en de Volkskrant publiceerde een artikel over de invoering van de nieuwe onderwijsmethode van Fontys, waarin ook de JHS flink werd bekritiseerd. Daarnaast nam de waardering van studenten voor de rechtenopleiding in Den Bosch af na de invoering van de methode, bleek uit de Keuzegids hbo.

Vooruitkijken
Dat het niet liep naar behoren, erkent de nieuwe directeur. Maar specifiek uitleggen wat er dan niet goed was, vindt ze lastig. “Ik vind het pretentieus om met de info van voor mijn start en op basis van twee artikelen in de Volkskrant een analyse te maken van wat er misging”, zegt Gabriël-Breukers. “Ik ben vooral bezig met vooruitkijken. Er is een goede koers ingezet. We blijven reflecteren, in gesprek, verbeteren en temporiseren waar nodig. In het voorjaar is een traject doorlopen waar goed naar verschillende geluiden van collega’s, studenten en het werkveld is geluisterd.”

Studenten uitten namelijk kritiek op het onderwijsmodel dat gebaseerd is op de methode High Impact Learning that Lasts (HILL). In deze methode is de student aan zet en worden minder hoorcolleges gegeven. Reden voor zorgen, vonden eerstejaarsstudenten Olivier Dorrestijn en Maurits van Lanschot. Voor hun gevoel kregen ze te weinig basiskennis over het recht aangeleerd. En met hen ook ruim 200 andere eerstejaars, bleek uit de petitie die zij startten en die veelvuldig werd ondertekend.

Basisbeginselen
Onderdelen van deze methode worden nog gebruikt, maar zijn waar nodig bijgestuurd en aangepast. “We zetten in op zowel aanbod- als vraaggestuurd onderwijs en werken vanuit sociaal constructivisme. De student is nog steeds aan zet en heeft nog steeds zelf de verantwoordelijkheid”, legt Gabriël-Breukers uit. “Maar we pakken het bewust anders aan. Eerstejaarsstudenten hebben nu per week gemiddeld 17 contacturen waarin ze met de basisbeginselen van het recht en het rechtssysteem aan de slag gaan.” Ook ouderejaars die ten tijden van de mediastorm aangaven deze beginselen te missen, zullen genoeg met de basiskennis in aanraking komen om te voldoen aan het beroepsprofiel, stelt de opleiding. “Daarnaast is er nog de focus op de vaardigheden. Gedurende de studie leren de studenten meer de regie te nemen over hun opleiding.”

Sabine Gabriël-Breukers

“Gedurende de opleiding leren studenten meer de regie te nemen over hun opleiding”

– Sabine Gabriël-Breukers

De opbouw van het studiejaar verandert, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit voor studenten? “Groepen van 12 studenten worden begeleid door een docent-coach die kijkt naar persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast leren de studenten in groepen van 24 de basisbeginselen van het recht en het rechtssysteem en de zogenoemde crowds waarin studenten samenwerken zijn verkleind van 96 naar 48 studenten”, vertelt de directeur.”

De JHS zet dus in op onderwijsvernieuwing, waarin de student gedurende de opleiding steeds meer de regie neemt en vaardigheden leert die van belang zijn voor de hbo-jurist van de toekomst. Ook wordt er gewerkt met opdrachten uit de praktijk. De reden daarvoor is dat de wereld heel snel verandert. “Denk aan de digitalisering en Artificial Intelligence. Dat raakt iedere opleiding, maar de juridische opleiding nog meer. Het recht van vandaag en de toepassing daarvan, is niet het recht van over twee jaar. Laat staan van de eerstejaarsstudent die na vier jaar afstudeert.”

Aanmeldcijfers
Ondanks de storm van kritiek vallen de aanmeldcijfers voor de juridische opleiding volgens Gabriël-Breukers niet tegen. “In Tilburg zien we een lichte daling in de cijfers. Dit jaar hebben 281 eerstejaars zich aangemeld. In Den Bosch zien we wel een forsere daling. Daar hebben 213 studenten zich aangemeld voor het eerste jaar.” Een duidelijke verklaring voor deze afname heeft ze niet. “Dat blijft altijd speculeren.”

Als directeur heeft Gabriëls-Breukers een aantal doelen. “De studenttevredenheid moet in de lift en de JHS moet weer goed op de kaart komen. Ik geloof daarin en heb het vermogen en enthousiasme om mensen weer bij elkaar te krijgen. Hopelijk lukt het mij om hier een gedeeld enthousiasme van te maken. We zullen niet in een jaar tijd weer bovenaan staan, maar dat is wel waar we graag naartoe willen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?