Terug naar overzicht

CBS: totale studieschuld verdubbeld sinds invoering leenstelsel

Illustratie: Esmee Rops
Illustratie: Esmee Rops

De totale studieschuld van (oud-)studenten is opgelopen naar 28,2 miljard euro. Dat is 1,7 miljard meer dan vorig jaar en ruim twee keer zo veel als vóór de invoering van het leenstelsel in 2015. En de rente stijgt.

De afgelopen jaren zijn de studieschulden flink toegenomen, meldt statistiekbureau CBS. Bovendien vervijfvoudigt de rente op studieschulden, zoals studiefinancier DUO vandaag bevestigt.

© HOP

Begin 2023 hadden ruim 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde schuld met 4.700 euro toegenomen tot 17,1 duizend euro.

Meer dan 30 duizend euro
Ruim 330 duizend (oud)-studenten hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 26 duizend meer dan in 2022 en 215 duizend meer dan voor het leenstelsel. Bijna tweeduizend studenten hebben meer dan een ton schuld.

Maar er zijn ook (oud-)studenten met lagere schulden, al is het maar omdat ze al een deel hebben afgelost. Voor de helft van hen is de schuld lager dan 10 duizend euro.

© HOP

Pechgeneratie
Mensen tussen de 25 en 30 jaar, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, hebben niet of nauwelijks geprofiteerd van de basisbeurs en konden alleen maar lenen. Ze hebben ook nog weinig tijd gehad om af te lossen. In die leeftijdsgroep is de schuld het hoogst: gemiddeld 22.900 euro.

Jonge studenten tot 20 jaar zijn klaarblijkelijk iets minder gaan lenen. Nu de basisbeurs terug is wordt dat nog minder.

© HOP

Nog hoger
Minister Van Gennip van Sociale Zaken meldde gisteren aan de Tweede Kamer een hogere totale studieschuld: 29,2 miljard euro. In haar berekeningen telde ze naast de studieleningen ook het ‘Leven Lang Leren-krediet’ mee voor werkenden die zich bijscholen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?