Terug naar overzicht

Gratis lerarenopleiding? Adjunct-directeur Pabo Avans niet enthousiast 

Adjunct-directeur van de Pabo Rick Lamers wordt niet warm van het idee om de lerarenopleiding gratis te maken. Hij verwacht dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor achteruitgaat. “We zitten juist sterk geworteld in de regio, kwaliteit en binding is belangrijker dan een gratis gecentraliseerde opleiding op afstand”, legt Lamers uit.  

Vorige week deed de Algemene Onderwijsbond (AOb) een oproep om de lerarenopleiding gratis te maken. Voorzitter Tamar van Gelder noemt het een ‘no-brainer’ om de tekorten op te vullen. Een Rijksacademie, die gratis is voor studenten en mensen die van baan willen wisselen, is een denkbaar alternatief, zegt PvdA-wethouder Marjolein Moorman van de gemeente Amsterdam. Zo’n Rijksacademie is vergelijkbaar met de betaalde opleidingen van Defensie en de Politie.  

“Daar word ik niet enthousiast van”, spreekt de adjunct-directeur van de Pabo Avans uit. “Ik erken het probleem en ik vind het goed dat er aandacht aan besteed wordt. Zoveel mogelijk studenten aantrekken is ook erg belangrijk. Echter is een Rijksacademie oprichten naar mijns inziens een slecht idee omdat je dan de binding met de regio verliest.” Lamers licht toe dat Avans intensief samenwerkt met 29 schoolbesturen om samen te staan voor het opleiden van studenten voor de regio. De lijntjes zijn kort, in tegenstelling tot een Rijksacademie ‘waarbij de band met de regio minder hecht is’.  

Betaalde stages 
Er bestaan al regelingen om het aantrekkelijker te maken voor aankomende studenten om voor een lerarenopleiding te kiezen. Lamers heeft net, zoals staat in het onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs 2023-2024, de wens dat betaalde stages mogelijk worden. Dit helpt de studenten om hun aandacht op de studie te richten en zal naar verwachting een positief effect hebben op het studiesucces.

Aanmeldingen Avans  
De aanmeldingen bij de lerarenopleiding van Avans zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven volgens Lamers. “Uit historisch perspectief is het ook niet realistisch om op honderden extra studenten te hopen, want die hoeveelheid studenten is er gewoon niet in deze regio en die zijn er nooit geweest. Daarbij neemt in het algemeen het aantal jongeren ook steeds meer af”. In december 2023 voorspelde het ministerie van Onderwijs dat de tekorten de komende tien jaar waarschijnlijk niet zullen afnemen.  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?