Terug naar overzicht

Avans Medezeggenschapsraad houdt tussentijdse verkiezingen

De Avans Medezeggenschapsraad

Wil jij meebeslissen over wat er op Avans gebeurt? Tot en met 6 mei kun je je dan opgeven voor tussentijdse verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op 11 en 12 juni. Er zijn zetels voor studenten en medewerkers te vergeven.

Het gaat om tussentijdse verkiezingen. Dat betekent dat de studenten en medewerkers die nu worden verkozen, vanaf aankomend collegejaar zitting nemen in de AMR. Er zijn vijf plekken voor studenten beschikbaar en één voor medewerkers.

Je kunt je hier opgeven voor de verkiezingen. Als student moet je daarvoor ingeschreven staan bij Avans of HBO-Rechten studeren aan de Juridische Hogeschool. Dat is van Fontys en Avans. Ook moet je dertig digitale steunstemmen verzamelen onder studenten of medewerkers. Als medewerker kom je in aanmerking voor de AMR als je tenminste één jaar in dienst bent van Avans, met een aanstellingsomvang van tenminste 0,4 fte. Ook medewerkers moeten dertig digitale steunstemmen verzamelen onder medewerkers of studenten.

De AMR bestaat uit twaalf docentleden en twaalf studentleden. Wekelijks vergadert de raad in Tilburg om onderwerpen te bespreken die voor studenten en medewerkers van Avans belangrijk zijn. De raad overlegt met bijvoorbeeld het College van Bestuur, stemt over bestuurlijke plannen en voert overleg met studenten en medewerkers van Avans.

Aan de bel trekken
Michelle de Bruijn is een van de studentleden van de AMR. Dat is de derdejaarsstudent HBO-Rechten sinds dit collegejaar. Ze stelde zichzelf verkiesbaar naar aanleiding van het flexibele onderwijs waar Avans vanaf september mee start. Haar eigen opleiding veranderde een aantal jaar geleden ook van onderwijsmodel. Dat viel niet bij iedereen in de smaak. ‘’Ik vind het belangrijk dat er studenten in een AMR zitten die aan de bel trekken bij dat soort dingen. Naar studenten wordt soms te weinig geluisterd bij het maken van nieuw onderwijs en beleid. Er zijn soms punten waar beleidsmakers niet altijd aan denken omdat ze geen student zijn. Daar wilde ik iets aan doen’’, vertelt ze.

Impact
Als AMR-lid heb je echt invloed op wat er gebeurt binnen een onderwijsinstelling, aldus Michelle. ‘’Wanneer we een beleidsstuk ontvangen en zien dat er dingen worden vergeten, kan je dat naar voren brengen in gesprekken met betrokkenen. Vaak zie je dan ook dat het wordt meegenomen en dat er iets aan wordt gedaan. Dat geeft voldoening. Wat je doet als AMR-lid heeft echt impact.’’

Michelle de Bruijn

Interessant werk
De student geniet van haar werkzaamheden binnen het medezeggenschapsorgaan en leert er een hoop van, zegt ze. Dat zit hem vooral in het leren communiceren met anderen. ‘’Je leert kort, bondig en duidelijk vertellen wat je ergens van vindt. Zonder dat dat aanvallend overkomt. Ook leer je hoe je beleidsstukken moet lezen. Dat was aan het begin moeilijk, maar je vindt je weg erin. Je leert een hoop, het is heel interessant werk’’, aldus Michelle.

‘’Je hebt best een hoge functie binnen Avans, ondanks dat je student bent. En je wordt echt gehoord, je zit er niet voor spek en bonen. Ook zijn er borrels, praten we voor en na vergaderingen gezellig bij en gaan we soms uiteten of de stad in. Er hangt een goede sfeer.’’


Vergoeding
Als studentlid heb je recht op een vergoeding van ongeveer 415 euro per maand en worden reiskosten vergoed. Dat is gemiddeld voor zo’n 30-35 uur werk per maand. “Dat is dan inclusief vergaderingen en het lezen van stukken. Door die vergoeding kan je best een paar minder uur werken in je bijbaantje’’, aldus de Avansstudent.

Wil je meer weten over wat de AMR doet, of een keer een vergadering bijwonen? Mail dan naar centrumvoormedezeggenschap@avans.nl. Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?