Terug naar overzicht

Ruim 16.000 flesjes en blikjes ingeleverd op Avans, 1000 euro naar Plastic Soup Foundation  

Studenten en medewerkers leverden vorig kalenderjaar 16.160 flesjes en blikjes in. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Er werden toen namelijk 9000 items ingeleverd. De stijging heeft vermoedelijk te maken met het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes op 1 april 2023. Dat is nu ruim een jaar geleden, tijd voor een terugblik.

Punt vroeg naar aanleiding van het eenjarig bestaan van de statiegeldplicht gegevens op bij Compass Group waar Eurest onderdeel van is. Zij hebben inzicht in de verkoop, retouren en donaties. De data over 2024 is nog niet beschikbaar, onderstaande informatie gaat over kalenderjaar 2023. 

Plastic Soup Foundation 
Studenten en medewerkers hebben de keuze om de vijftien cent statiegeld van flesjes en blikjes terug te vragen in de kantines of om het te doneren. Doneren gaat automatisch wanneer het in de daarvoor bestemde afvalbakken wordt gegooid. Iets minder dan de helft van het ingeleverde blik en plastic werd gedoneerd. “Daarmee haalde Avans 1.032 euro op voor de Plastic Soup Foundation. Het inwisselen voor geld via de kantines bedroeg 1.393 euro”, vertelt Matthieu van Waardenburg, vestigingsmanager bij Compass Group. 

Hoewel het inleverpercentage met zo’n 80% is gestegen, wordt er nog altijd veel meer verkocht dan ingeleverd. Binnen Avans worden 1000 plastic flesjes en 400 blikjes per dag verkocht over alle locaties, zegt Miranda Vos, contractmanager bij DIF, op de website van VANG buitenhuis. Dat is een meerjarenprogramma van Rijkswaterstaat dat de kantoor-, winkel- en dienstensector helpt om restafval dat vrijkomt te halveren. Een berekening wijst uit dat de jaarlijkse verkoop neerkomt op 511.000 statiegelditems per jaar. Daarmee is het totale inleverpercentage op Avans 3,2%. 

Statiegeld via Tikkie 
Om het inleveren te stimuleren wordt er vanaf juni een pilot gedraaid met een innamemachine op de Hogeschoollaan in Breda. “De Reverse Vending Machine neemt statiegelditems in en betaalt via Tikkie direct het statiegeld uit”, aldus Van Waardenburg. Zo’n machine kost 10.000 euro, maar De Compass Group krijgt deze in bruikleen van Statiegeld Nederland. Bij inname van elk flesje of blikje ontvangt de Compass Group een kleine handlingsvergoeding legt Van Waardenburg uit. Hij vult aan: “Om een machine te bekostigen dienen jaarlijks 150.000 stuks ingenomen te worden, gedurende 5 jaar. Dit komt neer op een inname van 1 op de 3 verkochte flesjes. Een leuke uitdaging.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?