Terug naar overzicht

Studenten Psychosomatische fysiotherapie in ongelijk gesteld tijdens kort geding

Het gebouw van Avans+ in Breda

Studenten Psychosomatische Fysiotherapie bij Avans+ die een kort geding aanspanden tegen beroepsvereniging Nederlandse vereniging van Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP), zijn in het ongelijk gesteld. Volgens de voorzieningenrechter stond de NFP in zijn recht door studenten onder voorwaarden op te nemen in het kwaliteitsregister en een aanvullende opdracht te verlangen om die registratie te behouden. Ook was het erkennen van de opleiding onder voorwaarden gegrond.

Die aanvullende opdracht moest voor 1 mei voltooid zijn. Vijf studenten spanden daarom deze week een kort geding aan omdat ze van mening zijn dat de NFP onrechtmatig handelt.

De beroepsvereniging beoordeelde de opleiding Psychosomatische Fysiotherapie van Avans+ augustus vorig jaar als onvoldoende. Daardoor werden afgestudeerden slechts onder voorbehoud opgenomen in het kwaliteitsregister. Inschrijven in dat register is voor fysiotherapeuten belangrijk, want daarmee mogen ze zich KRF-NL verbijzonderd fysiotherapeut noemen en krijgen ze een hoger tarief voor hun behandelingen van de zorgverzekeraar.

Vervangende opdracht
Om ervoor te zorgen dat hun registratie in het kwaliteitsregister niet geschrapt zou worden, verlangde de beroepsvereniging een aanvullende opdracht van studenten. Daarmee konden ze alsnog aantonen dat ze over alle benodigde vaardigheden beschikken. Deden ze dat niet, dan bestond het risico op doorhaling van de registratie. De opdracht moesten ze echter wel met succes afronden voor 1 mei. De studenten verklaarden tijdens de mondelinge behandeling dat ze de opdracht niet willen maken omdat die zinloos is, staat in het vonnis. Avans+ wees de studenten meerdere keren op de noodzaak van de te maken opdracht.

De rechter vindt dat de beroepsvereniging niet onrechtmatig heeft gehandeld door de studenten voor te houden dat het niet maken van de aanvullende opdracht mogelijk zou leiden tot doorhaling van hun registratie in het register.

Niet-erkende opleiding
De rechter wijst in het kort geding ook op het inschrijfmoment van de studenten. Dat was begin 2022. Op dat moment was de opleiding in Breda nog niet erkend en was er nog geen sprake van registratie in het register. De studenten waren daarvan op de hoogte. Wel stelde Avans+ de registratiemogelijkheid steeds in het vooruitzicht. “De fysiotherapeuten hebben zich welbewust blootgesteld aan het risico dat het diploma van de opleiding geen toegang zou geven tot het deelregister psychosomatisch fysiotherapeut”, staat in het vonnis.

Opleiding van onvoldoende niveau
In het vonnis is te lezen dat de rechter voorlopig vaststelt dat de studenten een opleiding van onvoldoende kwaliteit hebben gevolgd. Het curriculum moet worden uitgebreid met de aanvullende opdracht, als de opleiding onvoorwaardelijk erkend wil worden. Gebeurt dat niet, dan behoudt de opleiding het predicaat onvoldoende en eindigt de voorwaardelijke erkenning van de studenten in het kwaliteitsregister.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?