Terug naar overzicht

Studenten verdeeld over plan Avans om te stoppen met verplicht intakegesprek en bindend studieadvies: ‘Geeft me dubbel gevoel’

Afbeelding ter illustratie

Wat vinden Avansstudenten van het voorgenomen plan van het College van Bestuur (CvB) om het bindend studieadvies (bsa) in collegejaar 2025-2026 af te schaffen? “Goed, als het niet ten koste gaat van mijn studie.” Punt peilde de meningen op de gangen van Avans en via social media.

‘’Dat Avans plannen heeft om het bindende gedeelte van het studieadvies te laten vervallen en zoekt naar andere plannen, snap ik ergens wel. Het kan studenten stress opleveren als je weet dat je een bepaald aantal punten moet halen’’, vertelt Hilde Pijnenburg. Zij volgt momenteel een traject om als laatstejaarsstudent op het mbo door te stromen naar jaar een of twee van de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Breda. ‘’Aan de andere kant hoort stress er ook bij. Mij pusht het.’’

Persoonlijk plan
Volgens het plan hoeven studenten die onvoldoende punten halen in hun eerste jaar, Avans niet meer verplicht te verlaten. In plaats daarvan gaat de opleiding samen met de student een plan maken waarin staat wat er moet gebeuren om toch te kunnen beginnen aan jaar twee. Dat kan in een uiterst geval betekenen dat studenten een jaar opnieuw moeten doen. Dat plan vindt Hilde een goed idee. Zeker als het om studenten gaat die door omstandigheden niet voldoende studiepunten haalden en voldoende gemotiveerd zijn. ‘’Maar ik vind het dan wel belangrijk om te weten dat het niet ten koste gaat van mijn eigen studie. Je werkt veel met groepsprojecten, dan wil je niet dat anderen profiteren’’, aldus Hilde, die ook wijst op het financiële plaatje. ‘’Als je in jaar een eigenlijk al niet goed genoeg bent en in jaar twee ook niet, gooi je een jaar weg. Dat is duur.’’

Drempelwaarde
Bram van der Pas en Bas Hoogenboom zijn het eens met de argumenten van Hilde. De derdejaarsstudenten Integrale Veiligheidskunde, die zelf in hun eerste jaar geen bsa hadden door corona, vinden het goed dat dat Avans kijkt naar andere vormen van een studieadvies. ‘’Het ging ons goed af en we haalden onze studiepunten, maar toen we later wel een bepaald aantal punten moesten halen leverde dat bij studiegenoten wel stress op’’, vertellen ze. ‘’Maar je weet wel waar je aan toe bent met een bsa. Helemaal geen drempelwaarde meer stellen, kan studenten gemakzuchtig maken. Als ze weten dat ze toch wel naar jaar twee mogen, helpt dat niet bij iedereen in hun motivatie om alles te doen of maken.’’ Bram en Bas vinden het daarom belangrijk dat studenten een goed plan hebben om toch door te mogen stromen naar jaar twee.

De studenten wijzen ook op groepsprojecten, waar ze op Avans veel mee werken. Als studenten in jaar een niet alles halen, zijn ze bang dat het van invloed kan zijn op het werk van anderen in jaar twee. ‘’Het kan bij die studenten ontbreken aan specifieke kennis. Dat geeft een dubbel gevoel over het idee’’, zeggen ze.

Intakegesprek gaf spanning
Jan Bogerd, interim-bestuurder bij het College van Bestuur, presenteerde ook een plan om het verplicht intakegesprek af te schaffen. Dat zou vervangen moeten worden voor een vrijwillige optie, die als welkomstgesprek fungeert. Bas vindt dat heel goed. ‘’Mij gaf dat intakegesprek van tevoren spanning. Ik wist dat het niet bindend was en het gesprek zelf viel achteraf ook mee, maar zo voelde het tijdens het gesprek niet. Dat ze dat toegankelijker willen maken, vind ik fijn.’’

Poll
Punt peilde ook via een poll* op Instagram wat men vindt van het plan van Avans om het bindende karakter van het bsa af te schaffen. Daarop werd 147 keer gestemd. 40 invullers gaven aan het een goed idee te vinden, omdat het zou helpen bij het verlagen van stress. 61 personen gaven aan dat ze het een matig idee vinden, omdat het wat kan betekenen voor het niveau van het onderwijs. 46 stemmers vonden het een slecht idee, omdat ze vinden dat het bsa er niet voor niets is.

AMR
Ook in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), die nog moet stemmen over de voorstellen, zitten die vragen en zorgen. Zo zijn sommige raadsleden benieuwd naar de onderbouwing voor de uitspraak dat het afschaffen van het bindende karakter zou bijdragen aan het verlagen van studiedruk. Ook vragen raadsleden zich af of studenten, die proberen de doorstroomnorm naar het tweede studiejaar te behalen, in dat jaar niet opnieuw in de problemen komen met oplopende financiële kosten als gevolg. Ook vragen ze zich af of zij zo niet de connectie verliezen met hun studiegenoten.

Er zijn ook studentleden die zich zorgen maken of de doorstroomnorm hoog genoeg zal zijn om te voorkomen dat die groep studenten bij groepsprojecten ‘meeliften’ op studenten die wel voldoende studiepunten haalden in hun eerste jaar. De AMR ontving van de werkgroep Personeel en Welzijn een positief stemadvies voor het afschaffen van het verplicht intakegesprek, maar ook hier heeft de raad nog vragen over. De portefeuillehouder Jan Bogerd komt daarvoor nog naar de raad om deze te beantwoorden.

*De resultaten van de poll op Instagram zijn niet representatief.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?