Terug naar overzicht

Column: Kansen(on)gelijkheid

John Lousberg Foto: Ilse Wolf

John Lousberg is docent aan de Juridische Hogeschool en werd in 2022 verkozen tot Docent van het Jaar. In zijn columns voor Punt schrijft hij over wat hem bezighoudt.

Een tijdje geleden alweer las ik een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek over geluk. Bewoners van de gemeente Heerlen kwamen er het slechtst uit. Inwoners uit Heerlen zijn veruit de ongelukkigste bewoners van ons ‘gave’ land. Armoede en werkloosheid scoren er hoog. Bekend is ook dat bewoners van arme wijken zes jaar korter leven en dat zij in de laatste twaalf jaren van hun leven in mindere gezondheid leven. Ik heb zelf in Heerlen gewoond, in de wijk Zeswegen. Dat is niet meteen de rijkste buurt van Heerlen, integendeel. En ik voel me de laatste tijd ook niet zo lekker. Zouden de laatste twaalf jaren al begonnen zijn?

De nieuwe eindtoets, de doorstroomtoets, in groep acht van de basisschool, beoogt ook de kansenongelijkheid bij het advies voor de middelbare school te verkleinen. Het moet voorkomen dat leraren kinderen van laaggeschoolde ouders ook een laag schooladvies geven vanwege dat opleidingsniveau van hun ouders. Ik lees in de krant dat de doorstroomtoets in 20 procent van de gevallen heeft geleid voor een hoger advies voor deze groep kinderen. De vraag is echter of het ook daadwerkelijk tot een wijziging van de al eerder gekozen school zal leiden. Deskundigen zijn het nog niet eens of het de kansenongelijkheid verkleind.

Dan de studiefinanciering. Ook het invoeren van de basisbeurs is uiteindelijk beter voor kinderen van rijke ouders. Deze ouders zouden best een bijdrage kunnen leveren, zodat hun kinderen geen basisbeurs hoeven aan te vragen. Die bijdrage hoeven ze nu niet te leveren. Hun kinderen hebben ook recht op een gratis basisbeurs. Die rijke ouders kunnen dus een bedrag van zo’n 15.000 euro besparen (of extra aan hun studerende kinderen meegeven) zodat ze aan het eind van de studie hun kinderen nog makkelijker 30.000 euro kunnen schenken om een huis te kopen. Dus de regel van de basisbeurs lijkt uit te gaan van gelijke kansen, maar is uiteindelijk weer voor de rijkeren onder ons gunstiger.

Om kansen ‘gelijk’ te maken zou de overheid niet uit moeten gaan van gelijkheid. Gelijkheid is onvoldoende om een achterstand in kansen in te halen. De overheid zou juist uit moeten gaan van gelijkwaardigheid. Diegenen die minder kansen hebben moeten juist extra geholpen worden. Een bevoordeling die duidelijk een objectieve rechtvaardiging heeft.

Hoe een en ander zou moeten, weet ik ook niet. Ik heb daar wel wat vage ideeën over. Het is aan de politiek. Het moet in ieder geval niet via toeslagen, kinderopvangregeling of studiebeurs geregeld worden. We hebben al genoeg ingewikkelde systemen en regelingen en iedereen weet hoe het met de toeslagenaffaire is afgelopen. Maar misschien leven onder de lezers goede ideeën en oplossingen. Ik hoor het graag.

Gelukkig zijn er ook goede maatregelen te melden. Een gratis ontbijt ontvangen op de basisschool is voor kinderen uit arme gezinnen wel een vooruitgang om na dat ontbijt op een goede manier onderwijs te volgen. Ze hoeven dan niet met een knorrende maag in de klas te zitten en ze kunnen zich dan concentreren op de instructies van de leraar. Moeten de ouders zich alleen niet schamen om hun kind voor het gratis ontbijt aan te melden. Maar deze succesvolle maatregel lijkt per 1 januari 2025 te worden geschrapt.

IQ110
Het is belangrijk in ons onderwijs te leren dat die kansenongelijkheid bestaat. Bewustwording daarvan. Om onze studenten te leren over gelijkwaardigheid en niet alleen gelijkheid. Er is daarvoor zelfs het spel IQ110 ontwikkeld. Ik heb het meteen aangeschaft, want daar wilde ik meer van weten.
Je krijgt in het spel een sociale positie toegekend, een gezinssituatie als uitgangspunt. Vanuit die positie kom je in verschillende situaties terecht. Afhankelijk van jouw positie worden, om goed uit die situaties te komen, punten toegekend. Met als uiteindelijk resultaat dat diegene die in de mindere sociale positie zit, hoe eerlijk hij het spel ook speelt, altijd de verliezer is. Je wordt op deze manier geconfronteerd met jezelf, met elkaar en met de maatschappij, zeggen de makers van het spel. Het geeft stof tot nadenken en inzichten. En het leidt tot hopelijk een maatschappelijk discussie en mogelijk tot andere keuzes.

Het spel is wat mij betreft een ‘must’ om te spelen op alle opleidingen. Op naar bewustwording over kansenongelijkheid!

Verantwoording
De Onmisbaren, een ode aan mijn sociale klasse, Ron Meyer,
Misschien moet je iets lager mikken, een verhaal over armoede en kansongelijkheid, Milio van de Kamp,
en IQ110, een bijzonder oneerlijk gezelschapsspel.

Punt. Of had jij nog wat?

John Lousberg

Beste Stefan, dank voor het toevoegen van de visualisatie.

2024-07-02 10:06:21

Stefan

Een treffende illustratie die het verhaal van John onderschrijft tref je hier aan: https://www.bu.edu/diversity/resource-toolkit/inequity-equality-equity-and-justice/

2024-07-02 09:09:59

Meer lezen?