Onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool

LAATSTE REACTIES

Isabel, Dank je wel dat je zo je ervaringen deelt, Bij onze bouwacademie blijven ze ook thuis en dat heeft overall zo zijn impact, Fijn om te horen wat het voor de student betekent, en knap dat je er zo op schakelt. Afstudeer Docent Bart Dankers
gefeliciteerd allemaal
Zouden studenten/docenten na 6 april wel mogen samenkomen, terwijl dat buiten het onderwijs verboden is? Let wel, het gaat wel om de hele bevolking: verdere verspreiding tegengaan is van levensbelang! Volgens mij kan er dan maar een uitkomst zijn!
Van coronavirus.avans.nl: Stage en afstuderen Het crisisteam krijgt veel vragen over stage en afstuderen. Tot nu toe is het uitgangspunt dat stage en afstuderen in principe kunnen doorgaan, mits het stagebedrijf ook die ruimte biedt en de aard van het afstudeeronderzoek het toelaat. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het landelijk overleg tussen de VH, VNSU en het ministerie van OCW. Op basis de uitkomsten van dit overleg bepalen wij op korte termijn onze eigen beleidslijn.