Terug naar overzicht

Strengere eisen aan digitale toetsen

De betreffende docent had het tentamen op de verkeerde locatie binnen Blackboard geplaatst. In plaats van in de extra beveiligde sectie “tentamens” stond de toets in het gedeelte dat alleen voor docenten is bedoeld. Door een fout van Blackboard konden studenten het tentamen met een omweg echter ook inzien.

Eigen houtje

Om een dergelijke fout in het vervolg te voorkomen, mogen docenten niet langer op eigen houtje een digitaal tentamen faciliteren. Daarbij moet voortaan ondersteuning van LIC en de Diensteenheid voor ICT en Facilitaire diensten worden gevraagd. Omdat Avans volgens het College van Bestuur anders ‘de integriteit en degelijkheid van het digitaal toetsen niet kan waarborgen.’

In totaal werden door de fout de resultaten van zes tentamenversies geschrapt. Het ging hierbij om de eerste- en tweedejaarsvakken Bedrijfseconomie en Financiering A en B van de opleiding Small Business en Retail Management in Den Bosch. Overigens kan het LIC in de gegevens van Balckboard zien welke studenten het tentamen vooraf hebben ingezien. Omdat niet duidelijk is in hoeverre de tentamens nog verder zijn verspreid onder medestudenten, is besloten om het tentamen in zijn geheel ongeldig te verklaren. [CT]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Herkansing voor ongeldige tentamens 16-1-2012

Academie verklaart tentamens ongeldig 13-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?