Terug naar overzicht

Wisseling van de wacht bij de AMR

Jacques Pijnappels, docent aan de Academie voor Sociale Studies Den Bosch, wordt de nieuwe voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Hij volgt Martin Spierings op, die gaat in december met pensioen.

Na drie jaar en acht maanden stopt Spierings als voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad. Om het voorzitterschap goed over te dragen, loopt Pijnappels nu al zo veel mogelijk met hem mee. Spierings: ‘Het is belangrijk dat Jacques al goed is ingewerkt op het moment dat ik stop.’

De AMR-voorzitter heeft een drukke agenda. Hij zit de vergadering van de AMR voor, is zoveel mogelijk bij de diverse commissievergaderingen en Academieraadsvergaderingen aanwezig, overlegt met het dagelijks bestuur van de raad, vergadert met de landelijke medezeggenschapsraden en voert overleg met het College van Bestuur.

Kritisch kijken
De belangrijkste eigenschap volgens Spierings: ‘Kritisch kijken naar dingen die gebeuren en als het nodig is af en toe de hakken in het zand zetten.’ Pijnappels sluit daarbij aan. ‘Organiseer je eigen kritiek, dat creëert meer kwaliteit. Daarnaast ben je als voorzitter een intermediair tussen het College van Bestuur (CvB) en de AMR.’

Verschillende personen
‘We zijn twee verschillende personen. Ik probeer meestal in een onderhandelingspositie te blijven. Jacques maakt meer lawaai. De vraag is wat het effectiefst is.’ Ondanks de verschillen is het doel van de huidige en de nieuwe voorzitter hetzelfde. Pijnappels: ‘We willen het hoogst haalbare voor Avans en de kwaliteit op peil houden. In de AMR vergaderingen ben ik altijd goed ingelezen en goed geïnformeerd. Als voorzitter zal ik ook veel aan het woord zijn, maar niet altijd. Ik zal wat rustiger zijn, maar ik blijf gedreven.’

Verstandhouding CvB
Besluiten die het College van Bestuur neemt, moeten meestal eerst langs de AMR. Spierings is daarom blij dat er een goede samenwerking is met het CvB. ‘Er is een goede verstandhouding tussen het CvB en de AMR. Alles gaat in goed overleg en we kunnen open over dingen praten. Er zijn wel eens heikele punten, zoals de gesprekkencyclus, waarbij we het gevoel hebben dat het CvB over ons heen wil walsen. Dan houden we voet bij stuk. Andere onderwerpen zoals de nieuwe onderwijsvisie gaan juist heel soepel’, aldus Spierings.

Hij kijkt met veel plezier terug op zijn periode als voorzitter van de AMR. ‘Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik heb de indruk dat Jacques uitstekend in gaat vallen.’ Pijnappels verheugt zich op de komende periode. ‘Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met het CvB. Ik ben ook heel blij met de huidige raad waar veel actieve studenten inzitten. Daar zitten we tenslotte hiervoor. Medezeggenschap is van de studenten en de medewerkers en we doen het uiteindelijk voor de studenten.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?