Terug naar overzicht

Derde editie Vrijwilligersacademie drukker dan ooit

840 vrijwilligers en studenten zitten deze week weer voor even in de schoolbanken. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 2014. Tijdens de Vrijwilligersweek in Den Bosch van de Academie voor Sociale Studies (ASH) en de Juridische Hogeschool (JHS) zijn er 75 workshops te volgen voor vrijwilligers, studenten, beroepskrachten en geïnteresseerden.

Nieuw bij deze derde editie van de Vrijwilligersacademie is de Juridische Hogeschool. Geïnspireerd door de vorige edities van de bijscholingsweek neemt de opleiding HBO-rechten nu ook deel met workshops over bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Een grote toevoeging voor vrijwilligers en sociale studenten, zo denkt tweedejaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en lid van de organisatie Kelly Klein. ‘Het is een typisch onderwerp waar cliënten mee te maken kunnen hebben. Dan is het goed als je daar wat van weet. Veel lessen krijgen we bij MWD niet over schuldhulpverlening. Andere studies krijgen helemaal geen lessen over dat onderwerp. Dan kom je er vaak pas mee in aanraking tijdens je stage.’

Vrijwilligersacademie2015kelly-max
Certificaten behalen
Het is een (in Avanstermen) onderwijsluwe week bij de ASH. Naast wat inzagemomenten is er weinig reden om naar school te komen. Toch bruist het van de studenten die de Vrijwilligersacademie verkiezen boven het zonnige terras. Kelly: ‘Studenten begrijpen dat dit een bijzondere week is en vinden de workshops interessant. Maar je kunt ook certificaten behalen. Ik denk dat dat voor veel studenten een reden is om deze week te komen. Ze moeten straks op zoek naar een stage en dan is het handig als je met een certificaat kunt aantonen dat je een onderwerp al begrijpt.’

Vrijwilligersacademie2015wendy-max

Wendy: ‘Onbetaalbaar gevoel’

Het is de derde keer dat vrijwilliger Wendy Onderwater aanwezig is bij de Vrijwilligersweek. Bij Welzijn Divers helpt ze om sport en bewegingsweken te organiseren voor kinderen. Een achtergrond in de sociale sector had ze niet toen ze begon als vrijwilliger. ‘Ik heb altijd commercieel werk gedaan. Ik werkte in de pensioensector bij diverse banken.’ De stress werd haar teveel en Wendy kreeg psychische problemen. ‘Toen ik ziek werd, wilde ik niet achter de geraniums belanden. Vandaar dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Het vrijwilligerswerk geeft me een goed gevoel. Dat is onbetaalbaar.’

Van de gratis workshops leert ze veel nieuws dat ze kan toepassen tijdens haar werk met de kinderen. ‘Maar je hoort wat je al goed doet. Zo werd er tijdens een workshop geleerd hoe je om moet gaan met boze kinderen. Een van de opmerkingen, zak even door de knieën zodat je niet boven het kind staat, deed ik altijd al. Het is fijn om dat dan te horen.’

Wendy ziet niets in de bezuinigingen van de overheid op de zorg. Een beetje kwaad wordt ze zelfs als het gaat over de toenemende verantwoordelijkheden van vrijwilligers. ‘Als het zover komt dat vrijwilligers zorgtaken moeten overnemen, dan haak ik af. De stress die daar bij komt kijken, kan ik niet aan.’

Vrijwilligersacademie2015jose-max

José: ‘Het motiveert me om vrijwilliger te blijven’


José Bowak werkt als vrijwilliger in het Repair Café in Vught. Alles wat kapot is van kleding tot een koffiezetapparaat, wordt er gerepareerd voor klanten. De workshops die ze volgt zijn heel divers en komen het best van pas in haar persoonlijke leven. ‘Ik heb aan de informatie en weetjes die ik leer vooral persoonlijk iets, bijvoorbeeld in de omgang met mijn kleinkinderen.’ Het is voor haar een mooie ervaring om deze week workshops te volgen. ‘Dat is fantastisch! Het motiveert me om vrijwilliger te blijven.’

De Vrijwilligersacademie won in 2014 de Avans Innovatieprijs. Zowel de jury- als de publieksprijs gingen naar het project van de Sociale Studies in Den Bosch.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?