Terug naar overzicht

Praat, denk en beslis mee over Avans

Wil jij meepraten over het beleid van Avans? De Avans Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe studentleden.

Het gebrek aan parkeerplekken, meer contacturen, minder ‘papier’ of mogelijke nieuwbouw in Den Bosch, het zijn allemaal onderwerpen waar jij over mee kunt praten.

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van heel Avans. De AMR behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten. De AMR praat, denkt en beslist mee. Daarnaast zorgt de AMR ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Binnen de raad zijn er enkele vacatures vanwege het afstuderen van diverse studentleden. Daarom worden er op 19 en 20 oktober tussentijdse verkiezingen gehouden.
Studenten kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober kandidaat stellen.

Aanmelden
Aanmelden voor de verkiezing kan via een kandidaatstellingsformulier van het Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ), mail daarvoor naar bmz@avans.nl. Of vraag het na bij jouw academie. Het ingevulde formulier, plus 30 steunhandtekeningen, kan vervolgens ingeleverd worden bij BMZ.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?