Terug naar overzicht

Medezeggenschap heeft geen bezwaar tegen huur nieuw pand Den Bosch

stationplein50-maxDe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemt in met de huur en verbouwing van een nieuw pand aan het Stationsplein in Den Bosch. Het pand is tijdelijk bestemd voor de uitplaatsing van een academie en moet daarna ruimte bieden aan een nieuw op te richten Regionaal Ad College (RAC) van Avans.

Het pand zal de komende jaren gebruikt worden door de Academie voor Marketing en International Business (AMIB) in Den Bosch. De academie verhuist tijdelijk naar het Stationsplein om ruimte te maken voor de renovatie van de Onderwijsboulevard 215 en de groei van andere opleidingen. Daarna zou AMIB weer terugkeren op de Bossche hoofdlocatie. Het gebouw aan het Stationsplein is dan bestemd voor het nieuw op te richten RAC-college van Avans.

Verbouwing 4 miljoen euro
‘Vanwege de renovatie van de Onderwijsboulevard 215 hebben we nu vierkante meters tekort. De locatie is goed geschikt voor onderwijs’, licht Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur, toe tijdens de vergadering van de AMR. Het gehele pand wordt door Avans gehuurd. Na een verbouwing van minimaal 4 miljoen euro neemt AMIB een deel van het gebouw in gebruik. Een ander deel van 1000 m2 wordt pas ingericht als bekend is welke RAC opleidingen zich vestigen in het pand of als er een andere functie voor gevonden is. Zijderveld: ‘Als het RAC een succes wordt, hebben we vast een pand beschikbaar.’

Ad-hoc besluiten huisvesting
AMR-voorzitter Jacques Pijnappels stelt nog wel vragen bij het huisvestingsbeleid van Avans. ‘We merken dat er de laatste tijd vaak aan ons gevraagd wordt om ad-hoc besluiten te nemen over huisvesting. Het meest recente voorbeeld hiervan is de aankoop van het Quadrium in Breda. Het gaat hierbij toch om grote bedragen waarover we snel moeten beslissen.’ Collegevoorzitter Paul Rüpp reageert door aan te geven dat er wel een beleid is, maar ‘de aankoop van bijvoorbeeld het Quadrium zich niet laat plannen. Dat komt voorbij en dan moet je het kopen.’

Bouwplannen Den Bosch
Avans heeft in Den Bosch grote verbouwplannen. De hogeschool wil op het terrein van de huidige kunstacademie nieuwbouw plaatsen. Alle academies en opleidingen zouden na de realisatie daarvan in 2021 weer een plek moeten krijgen aan de Onderwijsboulevard.

Andere besluiten AMR
De AMR stemde in de vergadering van 31 mei verder in met:

  • De planningsbrief 2017. Deze brief is een voorschot op de begroting van 2017. Waar de AMR sinds dit jaar instemmingsrecht op heeft. Opvallend is dat het begrotingsoverschot dat Avans de afgelopen jaren had, is teruggedrongen tot 2,7 miljoen. Dit is onder andere toe te schrijven aan de ‘5% regeling’ waarbij docenten 5 procent van de tijd worden vrij-geroosterd voor beter student-docent contact en werkdrukverlaging.
  • Voorbereiding oprichting Regionaal Ad College (RAC) in Roosendaal en Den Bosch. Met de instemming geeft de AMR toestemming om door te gaan met de voorbereidingen op de nieuw aan te bieden Associate Degree opleidingen in Roosendaal en Den Bosch. De start van de van de nieuwe opleidingen staat gepland voor september 2017. Zowel in Roosendaal en Den Bosch worden de opleidingen op niveau 5 (tussen mbo en hbo) gevestigd in aparte gebouwen. De definitieve oprichting van de RAC’s wordt na doorontwikkeling nogmaals ter instemming voorgelegd aan de AMR.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?