Terug naar overzicht

Avans rookvrij? Medezeggenschapsraad stelt vragen over rookbeleid hogeschool

Wat doet Avans om overlast van rokers te beperken? Richard Verwoert, studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), stelt de vraag naar aanleiding van artikelen op Punt.

Vorige week verschenen er artikelen op deze website over rookoverlast die studenten ervaren. Het Avans GreenOffice richtte haar pijlen op de sigarettenpeuken die rondom het gebouw te vinden zijn, andere studenten ergeren zich aan de rookwalm bij de entree. “Bij Avans valt niet te ‘ontsnappen’ aan de vieze lucht van sigaretten”, aldus een van de studenten.

Geen fraai beeld
Tijdens de laatste AMR-vergadering van dit studiejaar wordt de vraag over het rookbeleid van Avans voorgelegd aan bestuursvoorzitter Paul Rüpp. “Rokers bij de ingang is natuurlijk geen fraai beeld. De oplossing is makkelijk, we stoppen ermee. Maar de vraag is hoe handhaaf je dat. Facilitaire medewerkers van Avans zijn niet bevoegd om boetes uit te delen”, reageert de Rüpp tijdens de vergadering.

Lees ook: Avans zet beveiliger in om rookverbod Den Bosch te handhaven

Rookvrij Avans
Daarnaast kan het probleem van overlast, zoals eerder is gebleken zich makkelijk verplaatsen naar de openbare ruimte zoals het trottoir. Waar Avans niets over te zeggen heeft. Rüpp: “Het Amphia Ziekenhuis in Breda wil graag een complete rookvrije omgeving. Er is een verzoek binnen gekomen van het ziekenhuis om daarover mee te denken. Ook is er de vraag of we erbij willen aansluiten. Op zichzelf vind ik dat een buitengewoon sympathiek voorstel. Nu kijken we of dat kan en zo ja, hoe?”

Verder besprak de AMR:

  • De gesprekkencyclus van Avans wordt aangepast. Functioneringsgesprekken hoeven niet meer gevoerd te worden door de directie. Teamevaluaties en gesprekken komen in de cyclus meer centraal te liggen. De AMR stemt in met het tijdelijke nieuwe beleid voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van organisatieontwikkelingen en zelfsturing wordt het beleid opnieuw aangepast.
  • De AMR stemt in met een Numerus Fixus bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en de opleiding Fysiotherapie. Numerus fixus voor de opleiding verpleegkunde gaat niet door.
  • De AMR stemt met terugwerkende kracht en de nodige opmerkingen in met de besteding van de studievoorschotmiddelen door Avans in 2018. Studentlid Martin Memelink vraagt om meer tijd om goed naar de bestedingen te kijken: “De 5-procent-maatregel staat nu onder deze middelen. Het is maar de vraag of dit niet zou zijn ingevoerd zonder studievoorschotgelden. Deze instemming is toch mosterd na de maaltijd. Wat is er dan op tegen om instemming nog even uit te stellen?” Het bestuur ziet het anders. “Deze instemming is een procedureel blauw dingetje. Zo zie ik het een beetje”, aldus bestuurslid Jacomine Ravensbergen. Een meerderheid van de raad ziet dat ook zo. De raad wil graag vooruitkijken en in het komende begrotingsjaar kritisch kijken naar de besteding van het leenstelselmiljoenen.
  • Het is de laatste vergadering van Jacques Pijnappels. De raad en het bestuur bedanken de voorzitter voor zijn inzet. Maud Müskens is de nieuwe voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad.

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

willem

ROKEN, een absurde en tegennatuurlijke verslaving. Stel,… we zien van jongs af aan, iedereen achterstevoren lopen. Zou iemand dat omgekeerd doen, vinden we dat onnatuurlijk en bezopen. Maar nu,…. terwijl vele zaken worden gefilterd, van schoorsteen

2018-06-14 16:00:11

Ruud Hermans

Paradoxaal. Op eigen terrein toestaan, omdat je in de openbare ruimte niet kan handhaven, maar dan vervolgens wel bezorgd zijn dat je op eigen terrein niet kan handhaven. Pappen en nathouden noemen we dat.

2018-06-14 09:54:36

Meer lezen?