Terug naar overzicht

Witte rook voor Avans Rookvrij: nog genoeg scepsis maar AMR stemt in

Een rookvrij Avans is een goede zaak, dat is dinsdagmiddag de tendens tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Maar de angst voor een verschuiving van de rokerszone naar de naastgelegen bushalte heerst vooral bij gebrek aan concrete oplossingen. Toch stemt de AMR in en mag er vanaf 15 april niet meer gerookt worden op Hogeschoollaan.

Dinsdagmiddag was het aan de AMR om al dan niet groen licht te geven voor het initiatief Avans Rookvrij. Meteen bij de introductie van de pilot twee maanden geleden, werd het idee positief onthaald. Maar er bleken nog genoeg hiaten in het plan. ‘Goede communicatie’, werd telkens als ‘oplossing’ genoemd. Maar concrete maatregelen ontbraken. Ondanks extra tekst en uitleg in een daaropvolgende vergadering, bleven, en blijven ook deze dinsdagmiddag, vragen de kop op steken. Het grootste heikelpunt: de verschuiving van het probleem. AMR-lid Eric van Oevelen: “Ik heb zorgen over de verplaatsing van de overlast naar de bushokjes. Wordt dat de nieuwe dampzone? Wordt hier verder ook echt wel naar gekeken?” Studentlid Matti Stanekzai grapt over een nieuwe smokey alley.

‘Een nieuwe smokey alley’

Mustapha Aoulad Hadj en studentlid Rick Zagers hebben het beiden over een ‘waterbedeffect’. Rick benadrukt dat het een mooi idee is en zeker van deze tijd. “Maar, je hebt nu grip op het probleem en je duwt het buiten de deur!” Aoulad Hadj vult aan: “Keer op keer gaat het over communicatie en de ‘leefruimte’ rookvrij maken. Of hebben we het over de mens rookvrij maken?”

Gebrek aan cultuur
Nu staat er nog een grote streep bij het terrein waarachter de rokers moeten staan. Toch staan er regelmatig studenten en medewerkers alsnog voor de streep te roken. Dus reist de vraag of mensen zich daadwerkelijk aan het rookverbod gaan houden, of toch een peuk op het Avansterrein opsteken.

‘Het ontbreekt hier aan een aanspreekcultuur’

En wat dan? Van Oevelen is duidelijk: “Het ontbreekt hier aan een aanspreekcultuur. Kijk maar eens naar de kantines!” Maar volgens de aangeschoven voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp zal daar ook op ingezet worden. “We blijven elkaar aanspreken. Daar gaan we ook studenten op in zetten.”

Middelen
Waar eerst alleen medewerkers gebruik mochten maken van hulp bij het stoppen met roken, is nu besloten dat ook studenten kunnen deelnemen aan ‘stoppen met roken’-trainingen. De eerste  vier groepstrainingen worden vanaf half maart aangeboden. De training is gratis en bestaat uit zeven bijeenkomsten van 1,5 uur. Er is ruimte voor twintig deelnemers. De training is opgezet volgens een bewezen effectieve methode: 82 procent is na afloop rookvrij, laat directeur DP&O Adea van Doorn in een schriftelijke reactie weten.

Instemming
AMR-voorzitter Maud Müskens intervenieert: “We kunnen blijven praten, maar we kunnen het ook testen.” Haar voorstel krijgt gehoor. Tijdens de stemmingsronde stemmen, op één lid na, de aanwezigen in met de pilot.

Poll
Wat denken jullie? Is de angst voor een nieuwe smokey alley gegrond, of zal de pilot écht haar vruchten afwerken?

Punt. Of had jij nog wat?

riet spijkers

een goed idee om de studenten ook "stoppen met roken" aan te bieden. het gaat uiteindelijk toch om een "rookvrij mens"

2019-01-31 09:59:31

Meer lezen?