Terug naar overzicht

Avans rookvrij: locatie Hogeschoollaan als eerste aan de beurt

Door een rookgordijn lopen om bij Avans binnen te komen, is als het aan Avans ligt verleden tijd. Op 15 april start de pilot ‘Avans Rookvrij’, allereerst bij de Hogeschoollaan. Als het bevalt, volgen in 2020 alle andere Avanslocaties.

Voor de zomer wierpen studenten zich op het ongewenste rookgordijn dat ze moesten passeren om de Avanslocatie aan de Hogeschoollaan binnen te komen, ze ergeren zich aan de rookwalm bij de entree. “Bij Avans valt niet te ‘ontsnappen’ aan de vieze lucht van sigaretten”, aldus een van de studenten. Het Avans GreenOffice richtte haar pijlen op de sigarettenpeuken die rondom het gebouw te vinden zijn.

Dat leidde midden juni tot vragen bij de Avans Medezeggenschapsraad. “Wat doet Avans om overlast van rokers te beperken?” vroeg studentlid Richard Verwoert. In lijn met de landelijke ontwikkelingen en met het oog op de vitaliteit van medewerkers, heeft Avans deze zomer in het principebesluit ervoor gekozen om Avans rookvrij te maken. De Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O) is gevraagd een voorstel uit te werken.

‘We willen roken niet verbieden, maar voorkomen’

Voorkomen, niet verbieden
“We willen roken niet verbieden, maar voorkomen”, vertelt Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur (CvB) dinsdagmiddag tijdens de AMR-vergadering. “We gaan kijken hoe we studenten en medewerkers kunnen faciliteren bij het stoppen met roken.” Ze noemt als optie voor medewerkers cursussen en nicotinepleisters. Tijdens de vergadering wordt Ravensbergen bijgestaan door projectleider Hans van den Hout. “Roken moet dus buiten het Avansterrein, maar dat betekent mogelijke overlast voor buitenaf. Er zijn gesprekken met het naastgelegen Amphia ziekenhuis, Het Nassaucollege en de gemeente Breda.” Het Amphia ziekenhuis is al langer bezig met een rookvrije zone.

Kanttekeningen
In de aanloop naar april wil Avans stimuleren dat studenten en medewerkers meedenken over ‘Avans rookvrij’ en zelf met initiatieven komen om tot een rookvrije omgeving te komen. Dit om een situatie als bij de Hogeschool van Rotterdam te voorkomen. “Communicatie is heel belangrijk en in Rotterdam hebben we gezien hoe het invoeren een rookvrije omgeving níét moet”, zegt Van den Hout. Daar werd een besluit genomen en in zes weken tijd doorgevoerd. “Zij zetten nu in op handhaving en dat levert alleen chagrijnige gezichten op.” Ravensbergen benadrukt nog eens waarom “draagvlak creëren” zo belangrijk is.

Het rookvrije besluit wordt toegejuicht door de AMR-leden, maar ze plaatsen kanttekeningen: “Als je niet oplet, wordt de bushalte de nieuwe rookzone”, en “in Den Bosch gaat iedereen onder de luifels van de Subway of friettent staan.”

Punt. Of had jij nog wat?

willem

Bewust rook in je longen, is het geen zot die het heeft verzonnen. Misschien ben je te overtuigen, je gaat toch ook niet aan een uitlaat zuigen.

2018-12-03 10:31:06

Jan Bergeld

Graag vanaf morgen alle Avans locaties en omgeving rookvrij maken.

2018-11-30 17:04:40

Kees Luijken

Kan het niet eerder starten ! ! !

2018-11-29 10:25:34

Meer lezen?